Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om dimensioneringsmodellens betydning for de enkelte uddannelsesinstitutioner. (Hasteforespørgsel).
Af Esben Lunde Larsen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Annette Vilhelmsen (SF), Per Stig Møller (KF) og Uffe Elbæk (UFG).
(Anmeldelse 05.12.2014).
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning 26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning 26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning 26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Hav- og Fiskerifonden.
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning 26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).
Forslag til lov om Landdistriktsfonden.
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning 26.11.2014. 2. behandling 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord m.v.).
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning 03.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. (Understøttelse af de videregående uddannelsesinstitutioners muligheder for mere og bedre videregående voksen- og efteruddannelse m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning 02.12.2014).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love. (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning 02.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Genbeskikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra public service-puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 06.11.2014. Betænkning 03.12.2014).
Forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 06.11.2014. Betænkning 03.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 23.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Adgang for samlevende til at adoptere sammen).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar. (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Letbaner m.v.).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning 04.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love. (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning 02.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 26.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 26.11.2014).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0