Forespørgsel til kulturministeren om DR UnderholdningsOrkestret. (Hasteforespørgsel).
Af Alex Ahrendtsen (DF) og Morten Marinus (DF).
(Anmeldelse 28.11.2014. Fremme 02.12.2014. Forhandling - Hasteforespørgsel 03.12.2014. Forslag til vedtagelse nr. V 9 af Alex Ahrendtsen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Lars Barfoed (KF) og Edmund Joensen (SP)).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 21.10.2014. Betænkning 26.11.2014. 2. behandling 02.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om ferie. (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 21.10.2014. Betænkning 26.11.2014. 2. behandling 02.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. (Overførsel af kompetencer til Arbejdsretten).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 21.10.2014. Betænkning 26.11.2014. 2. behandling 02.12.2014).
Forslag til lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Afskaffelse af næringsbrevsordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 20.11.2014. 2. behandling 25.11.2014. Ændringsforslag nr. 1-3 af 02.12.2014 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)).
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurrenceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 27.11.2014. 2. behandling 02.12.2014).
Forslag til lov om Danmarks Grønne Investeringsfond.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 11.11.2014. Betænkning 27.11.2014. 2. behandling 02.12.2014).
Forslag til lov om medarbejderinvesteringsselskaber.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 27.11.2014. 2. behandling 02.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 19.11.2014. 2. behandling 02.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 11.11.2014. Betænkning 26.11.2014. 2. behandling 02.12.2014).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 11.11.2014. Betænkning 26.11.2014. 2. behandling 02.12.2014).
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning 26.11.2014).
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning 26.11.2014).
Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 31.10.2014. Betænkning 26.11.2014).
Forslag til lov om Hav- og Fiskerifonden.
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning 26.11.2014).
Forslag til lov om Landdistriktsfonden.
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 30.10.2014. Betænkning 26.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 26.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med bundfradrag og progressiv afgift på energi og vand.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 10.10.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om en pulje til turismeerhvervet.
Af Torsten Schack Pedersen (V) og Brian Mikkelsen (KF).
(Fremsættelse 14.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om videreførelse af boligjobordningen (håndværkerfradraget).
Af Torsten Schack Pedersen (V), Dennis Flydtkjær (DF) og Brian Mikkelsen (KF).
(Fremsættelse 14.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af NOx-afgiften.
Af Torsten Schack Pedersen (V), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen (KF).
(Fremsættelse 14.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om aflysning af stigningen i forbrugsafgifterne i 2015.
Af Torsten Schack Pedersen (V) og Brian Mikkelsen (KF).
(Fremsættelse 14.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om en pulje til sanering i punktafgifter.
Af Torsten Schack Pedersen (V) og Brian Mikkelsen (KF).
(Fremsættelse 14.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.
Af Torsten Schack Pedersen (V), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen (KF).
(Fremsættelse 14.11.2014).
PUNKT 12 OG 13 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 22 OG 23 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0