Forespørgsel til kulturministeren om DR UnderholdningsOrkestret. (Hasteforespørgsel).
Af Alex Ahrendtsen (DF) og Morten Marinus (DF).
(Anmeldelse 28.11.2014).
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 4. december 2014].
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGETIDEN (DAGSORDENENS PUNKT 2) STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Inger Støjberg (V):
Er ministeren af den opfattelse, at rådighedsreglerne i dagpengesystemet er en større barriere for at få folk ind på arbejdsmarkedet end det faktum, at indretningen af det danske ydelsessystem betyder, at 46.000 danskere har mindre end 1.000 kr. ud af at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse ifølge tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet?
(Spm. nr. S 402).
2) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Inger Støjberg (V):
Med henvisning til ministerens ønske om både en ny kontanthjælpsreform og dagpengereform mener ministeren så, at disse reformer skal adressere det faktum, at 230.000 danskere, selv efter skattereformen er fuldt indfaset, vil have et svagt incitament til at arbejde, og vil ministeren oplyse, om det er en enig regering, der i givet fald står bag dette ønske?
(Spm. nr. S 404).
3) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren, at det er udtryk for økonomisk ansvarlighed at indregne et finansieringsbidrag fra en tilbagebetaling af EU-bidraget på 700 mio. kr., når det endnu ikke er afklaret, hvornår pengene bliver udbetalt?
(Spm. nr. S 390. Medspørger: Mads Rørvig (V)).
4) Til finansministeren af:
Mads Rørvig (V):
Mener ministeren, at det er realistisk og i tråd med regeringens såkaldte forsigtighedsprincip at indregne provenu i finansloven for 2015 for reklameafgiften, når lovforslaget end ikke er sendt i høring endnu?
(Spm. nr. S 392. Medspørger: Torsten Schack Pedersen (V)).
5) Til finansministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Finder ministeren det problematisk, at man er nødt til at udskyde den aftalte indførelse af engrosmodellen som led i en reform af elmarkedet til den 1. marts 2016 for at sikre, at Danmark holder sig inden for underskudsgrænsen i EU's stabilitets- og vækstpagt i 2015, fordi ministeren ikke har taget højde for det i finanslovsaftalen for 2015?
(Spm. nr. S 393. Medspørger: Mads Rørvig (V)).
6) Til finansministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) har lavet en ny rammeaftale med en række flyselskaber, hvor SAS får relativt få ruter, og hvor eksempelvis Norwegian har fået flere interkontinentale ruter, selv om selskabets interkontinentale ruter er registreret i Irland, hvilket bl.a. giver Norwegian mulighed for at flyve med helt udenlandske besætninger på flyene og dermed undgå at betale nordiske lønninger?
(Spm. nr. S 395).
7) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren, at det er betryggende for tilliden til regeringens økonomiske politik, at regeringen er nødt til at foretage et kunstgreb og fremrykke beskatningen af danskernes pensioner for at skabe blot den mindste flig af sandsynlighed for, at Danmark ikke overskrider EU's underskudsgrænse på 3 pct. af BNP?
(Spm. nr. S 391. Medspørger: Torsten Schack Pedersen (V)).
8) Til finansministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Mener ministeren, at det er tilstrækkeligt, at der i finanslovsaftalen alene er afsat 7-15 mio. kr. i årene 2014-2018 til indførelse af flygtninges ret til fuld folkepension, når den varige virkning af forslaget belaster de offentlige udgifter med ca. 90 mio. kr. årligt?
(Spm. nr. S 394. Medspørger: Mads Rørvig (V)).
9) Til finansministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Synes ministeren ikke, at SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) burde være opmærksomme på at undgå social dumping, som undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel, når de forhandler en ny rammeaftale på plads med flyselskaberne?
(Spm. nr. S 397).
10) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Når det lader til, at en stadig strøm af personer bliver ved med at rejse fra Danmark til Syrien i hellig krig, kan det så ikke blive aktuelt at skærpe straffene endnu mere, end regeringen har foreslået, eventuelt gennem fratagelse af statsborgerskab og udvisning?
(Spm. nr. S 385).
11) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Er det ministerens holdning, at det vil gavne Danmark at være med i EU's fælles asylpolitik som foreslået af De Radikale?
(Spm. nr. S 396).
12) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at der i dag er 530 færre politifolk i Danmark end for 3 år siden, og at politiopgaver dermed bliver nedprioriteret, og agter regeringen at øge politistyrken, så der er tilstrækkeligt mandskab til at klare opgaverne?
(Spm. nr. S 403, skr. begr.).
13) Til beskæftigelsesministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad vil ministeren gøre ved, at personer, der drager i hellig krig i Syrien, modtager kontanthjælp?
(Spm. nr. S 383).
14) Til beskæftigelsesministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at nye tal fra PET viser, at man indtil videre har fundet 28 hjemvendte Syrienkrigere, som har modtaget enten dagpenge eller kontanthjælp i Danmark, mens de har kæmpet for Islamisk Stat i Syrien, og vil ministeren sætte en stopper for det?
(Spm. nr. S 388, skr. begr. Medspørger: Bent Bøgsted (DF)).
15) Til undervisningsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvad vil ministeren gøre for via lov om social service at hjælpe børn med specielle behov, herunder den 7-årige dreng Sebastian, der blev omtalt i TV Syds udsendelse fra den 26. november 2014?
(Spm. nr. S 398, skr. begr. (omtrykt)).
16) Til undervisningsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvordan vil ministeren via lov om social service sikre, at børn med specielle behov ikke ender med at blive ekskluderet fra folkeskolen frem for inkluderet?
(Spm. nr. S 400, skr. begr. (omtrykt)).
17) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Hvad er regeringens holdning til, at der er store regionale forskelle på ventetiderne på kræftområdet, når f.eks. patienter skal scannes, og hvad agter regeringen at gøre ved det?
(Spm. nr. S 399. Medspørger: Hans Andersen (V)).
18) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Mener regeringen, at der er behov for at nedbringe ventetiderne på kræftområdet, og hvordan vil regeringen sikre, at vi i Danmark ikke havner i store kapacitetsproblemer på grund af dårlig planlægning på kræftområdet?
(Spm. nr. S 401. Medspørger: Hans Andersen (V)).
19) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
I anledning af at det om få dage er 1 år siden, stormfloden Bodil ramte Danmark og mange familier blev hjemløse, hvoraf mange stadig bor i containere, skurvogne m.m. og må imødese endnu en vinter under disse primitive boforhold, samt at disse familier og andre endnu ikke har fået afklaring fra forsikringsselskaber og Stormrådet på deres situation, vil ministeren da tilkendegive sin holdning til, om det er en anstændig måde, samfundet behandler borgere på, der uden egen skyld er blevet ofre for en naturkatastrofe?
(Spm. nr. S 387).
20) Til handels- og udviklingsministeren af:
Jakob Ellemann-Jensen (V):
Mener ministeren, at det er muligt at beskære udviklingsbistanden, uden at det får nævneværdige konsekvenser?
(Spm. nr. S 386. Medspørger: Jakob Engel-Schmidt (V)).
21) Til handels- og udviklingsministeren af:
Jakob Ellemann-Jensen (V):
Hvordan ser ministeren reserven på 0,5 mia. kr. udmøntet i 2015, såfremt udgifterne til modtagelse af asylansøgere ikke falder?
(Spm. nr. S 389. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0