Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. (Dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 12.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 14.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Mulighed for indgåelse af aftale om grænsependleres ret til fravær fra arbejdet og afskaffelse af dispensation bl.a. for ikkekommunalbestyrelses-/ikkeregionsrådsmedlemmer som medlemmer i udvalg).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 05.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til NATO's Resolute Support Mission i Afghanistan.
Af udenrigsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 13.11.2014).
Forespørgsel til udenrigsministeren om ISIL, Tyrkiets relation til ISIL og Danmarks relation til Tyrkiet.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Anmeldelse 21.10.2014. Fremme 23.10.2014).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2. december 2014.
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 13.11.2014).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0