1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Hans Andersen (V):
Mener ministeren, at der er initiativer i aftalen om finansloven, der øger tilskyndelsen til at arbejde for de 333.000, der i dag har en svag tilskyndelse til at arbejde, jf. ministerens egen redegørelse »Fordeling og Incitamenter 2013«?
(Spm. nr. S 341. Medspørger: Jakob Engel-Schmidt (V)).
2) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Hvilke reformer mener ministeren, der mangler, for at de mange ledige kontanthjælpsmodtagere kan komme i arbejde, jf. ministerens udtalelse til Politiko den 20. november 2014?
(Spm. nr. S 345. Medspørger: Hans Andersen (V)).
3) Til finansministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Hvad vil der efter ministerens vurdering mangle i finansieringsgrundlag for finanslovsaftalen for 2015, hvis olieprisen forbliver på det nuværende niveau, som er ca. 78 dollar pr. tønde, og væksten i økonomien samtidig bliver på et niveau som vurderet af vismændene i deres seneste rapport?
(Spm. nr. S 332. Medspørger: Jacob Jensen (V)).
4) Til finansministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Hvad får ministeren til at tro, at olieprisen skal stige med over 25 pct. til næste år, hvilket er en væsentlig forudsætning, der skal indfries, hvis regeringens finanslovsaftale skal hænge økonomisk sammen?
(Spm. nr. S 334. Medspørger: Jacob Jensen (V)).
5) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvad baserer ministeren forudsætningerne for finanslovaftalen for 2015 på, der bl.a. hviler på en oliepris, som ligger betydeligt over det nuværende niveau, og et vækstskøn for dansk økonomi, som også ligger betydeligt over, hvad de fleste anerkendte økonomer vurderer som realistisk?
(Spm. nr. S 333. Medspørger: Torsten Schack Pedersen (V)).
6) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Når regeringen med egne ord går lige til kanten af det tilladelige med finanspolitikken, hvad er så regeringens prioriteringer for at spare penge på det offentlige budget, hvis det viser sig, at forudsætningerne for finanslovsaftalen for 2015 ikke holder?
(Spm. nr. S 335. Medspørger: Torsten Schack Pedersen (V)).
7) Til udenrigsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Er det ifølge udenrigsministeren rimeligt, at EU-parlamentarikere modtager ca. 100.000 kr. om måneden og dermed tjener mere end landets statsminister?
(Spm. nr. S 322).
8) Til udenrigsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er udenrigsministerens holdning til, at EU-parlamentarikerne modtager ca. 30.000 kr. månedligt i såkaldte blyantspenge, som der ikke skal redegøres for, og hvad vil ministeren gøre for at ændre den form for pamperpraksis?
(Spm. nr. S 323).
9) Til udenrigsministeren af:
Christian Juhl (EL):
Vil udenrigsministeren påtale over for to danske virksomheder, at de ifølge en international ngo bryder international lov i Vestsahara, og redegøre for den danske politik på området?
(Spm. nr. S 348, skr. begr.).
10) Til udenrigsministeren af:
Christian Juhl (EL):
Vil udenrigsministeren, jf. svaret på URU, alm. del, spørgsmål nr. 29, fra indeværende samling, klargøre, om den danske ambassade i Israel også hjælper danske virksomheder, således at disse kan komme i kontakt med virksomheder, der er i bosættelser, som regeringen opfatter som illegale og i strid med international lov, eller er det kun i det af Marokko besatte Vestsahara, at dette ikke er et problem for ambassadøren og direktøren i Udenrigsministeriet?
(Spm. nr. S 351).
11) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Vil ministeren tage initiativer, der kan sikre, at alle grene af forskningen om klasseledelse kommer til de lærerstuderendes kendskab – og der ikke er bestemte grene, der tabuiseres på uddannelsen, sådan som artiklen »Hvornår holdt autoritet op med at være et fyord?« fra Information den 7. november 2014 desværre viser det er tilfældet i dag – sådan at fremtidens folkeskolelærere i højere grad vil være rustet til at holde ro og orden i en klasse og dermed sikre, at børnene får et større fagligt udbytte, end det er tilfældet i dag?
(Spm. nr. S 304. Medspørger: Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)).
12) Til kulturministeren af:
Morten Marinus (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at en række mediesagkyndige vurderer, at armslængdeprincippet er overholdt, når folketingsmedlemmer kræver, at DR's ensembler fortsat er skrevet ind i public service-kontrakten, som det også er tilfældet i den nuværende kontrakt?
(Spm. nr. S 308 (omtrykt). Medspørger: Alex Ahrendtsen (DF)).
13) Til beskæftigelsesministeren af:
Tina Nedergaard (V):
Er ministeren tilfreds med, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 27.000 personer under denne regering, og mener ministeren, at den netop indgåede finanslovsaftale trækker i den rigtige retning i forhold til at få færre danskere på kontanthjælp?
(Spm. nr. S 342. Medspørger: Inger Støjberg (V)).
14) Til beskæftigelsesministeren af:
Inger Støjberg (V):
Er ministeren enig med økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard, der til Radio24Syv den 21. november har udtalt, at der er behov for yderligere reformer på kontanthjælpsområdet?
(Spm. nr. S 344. Medspørger: Tina Nedergaard (V)).
15) Til beskæftigelsesministeren af:
Hans Andersen (V):
Mener ministeren, at det er vigtigt at skabe flere private arbejdspladser i Danmark for at sikre flere ledige et arbejde?
(Spm. nr. S 343. Medspørger: Jakob Engel-Schmidt (V)).
16) Til beskæftigelsesministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Mener ministeren som ansvarlig for beskæftigelsessystemet, at det efter indgåelse af aftalen om finansloven er blevet lettere for ledige at komme i arbejde?
(Spm. nr. S 346. Medspørger: Hans Andersen (V)).
17) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karen Ellemann (V):
Hvilke initiativer påtænker regeringen at sætte i værk i forhold til udenlandske hjemløse med ulovligt ophold i Danmark?
(Spm. nr. S 340. Medspørger: Sophie Løhde (V)).
18) Til transportministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Når ministeren under et samråd afholdt den 6. november 2014 om linjeføringen af København-Ringsted-banen udtalte, at det ikke har været muligt at foretage VVM-undersøgelser vedrørende dyrelivet i området for et østligt anlæg af niveaufri overskæring, fordi tiden efter den 19. maj ligger uden for ynglesæsonen, fastholder ministeren så denne udtalelse, og hvad har ændret sig i forhold til de undersøgelser, der blev udført ved den vestlige løsning for niveaufri overskæring med hensyn til flagermus og markfirben, henholdsvis den 7. juni 2013 og den 2. august 2013?
(Spm. nr. S 275 (omtrykt)).
19) Til transportministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Kan ministeren garantere, at indholdet af en VVM-redegørelse vedrørende niveaufri overskæring øst eller vest for Ringsted alene bestemmes af Banedanmark, som er myndighed på projektet?
(Spm. nr. S 277 (omtrykt)).
20) Til transportministeren af:
Kristian Pihl Lorentzen (V):
Mener ministeren, at regeringen holder løftet om tidspunktet for færdiggørelsen af den længe ventede analyse af en mulig fast forbindelse over Kattegat, når ministeren vil udskyde den på ubestemt tid?
(Spm. nr. S 336. Medspørger: Troels Lund Poulsen (V)).
21) Til transportministeren af:
Kristian Pihl Lorentzen (V):
Mener ministeren, at det er forsvarligt, at regeringen vil bruge 28,5 mia. kr. på Togfonden DK, når det allerede før vedtagelsen af loven var velkendt, at der alene til og med 2020 vil mangle 3,7 mia. kr., hvis olieprisen ender med at følge den aktuelle forventning i markedet?
(Spm. nr. S 337. Medspørger: Troels Lund Poulsen (V)).
22) Til transportministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Mener ministeren, at det var fornuftigt at benytte landstrafikmodellen som basis for regeringens Togfonden DK?
(Spm. nr. S 338. Medspørger: Kristian Pihl Lorentzen (V)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0