Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.
Af Pia Kjærsgaard (DF) og Karin Nødgaard (DF).
(Anmeldelse 08.10.2014. Fremme 10.10.2014. Forhandling 21.11.2014. Forslag til vedtagelse nr. V 3 af Pia Kjærsgaard (DF) og Stine Brix (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 4 af Finn Thranum (V), Karin Gaardsted (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF)).
Forslag til lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Afskaffelse af næringsbrevsordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 20.11.2014).
Forslag til lov om dansk turisme.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 20.11.2014).
Forslag til lov om Den Danske Naturfond.
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 19.11.2014).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 30.10.2014).
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 12.11.2014).
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love. (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 12.11.2014).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 19.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. (Understøttelse af de videregående uddannelsesinstitutioners muligheder for mere og bedre videregående voksen- og efteruddannelse m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 12.11.2014).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love. (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 12.11.2014).
Uddannelses- og forskningsministerens forsknings- og innovationspolitiske redegørelse.
(Anmeldelse 23.10.2014. Redegørelse givet 23.10.2014. Meddelelse om forhandling 23.10.2014).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0