1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Er det ministerens vurdering, at finanslovsaftalen for 2015 giver et for regeringen tilfredsstillende bidrag til at øge arbejdsudbuddet og dermed sikre en mere holdbar økonomi, og er det herunder ministerens vurdering, at aftalen vil øge incitamentet for ledige til at tage et arbejde?
(Spm. nr. S 298).
2) Til finansministeren af:
Martin Geertsen (V):
Mener ministeren, at genindførelsen af flygtninges ret til fuld folkepension er finansieret i overensstemmelse med regeringens forsigtighedsprincip?
(Spm. nr. S 311. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
3) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til den seneste udvikling i sagen om Lars Hedegaard, herunder at Det Danske Generalkonsulat i Istanbul den 29. august 2014 modtog besked om, at den formodede attentatmand var blevet udleveret til sikkerhedsmyndighederne med henblik på at blive udleveret til sit land, som tilsyneladende skulle være Syrien?
(Spm. nr. S 309 (omtrykt). Medspørger: Marie Krarup (DF)).
4) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til artiklen i Den Korte Avis, »Indvandrerbørn ned til syv år deltager i chikane mod naboer til ghettoen – myndighederne gør ingenting«, den 13. november 2014, og hvad vil ministeren gøre for at genoprette ro og orden i området, så almindelige mennesker tør færdes i området, redningskøretøjer kan køre uden politieskorte og byggearbejdere kan passe deres arbejde?
(Spm. nr. S 310).
5) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Er ministeren enig med handels- og udviklingsministeren i, at der er en forventning om, at de af regeringen foreslåede justeringer vil føre til, at Danmark modtager færre asylansøgere i 2015?
(Spm. nr. S 312, skr. begr. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
6) Til undervisningsministeren af:
Peter Juel Jensen (V):
Giver antallet af elever, der ikke kan fortsætte deres uddannelse, fordi de ikke kan finde en praktikplads, ministeren anledning til bekymring?
(Spm. nr. S 297. Medspørger: Tina Nedergaard (V)).
7) Til undervisningsministeren af:
Tina Nedergaard (V):
Har regeringen opgivet muligheden at skabe flere praktikpladser?
(Spm. nr. S 299. Medspørger: Inger Støjberg (V)).
8) Til undervisningsministeren af:
Anne-Mette Winther Christiansen (V):
Er ministeren tilfreds med regeringens indsats for at sikre praktikpladser til de unge?
(Spm. nr. S 301. Medspørger: Jacob Jensen (V)).
9) Til undervisningsministeren af:
Inger Støjberg (V):
Mener ministeren, at der er nok praktikpladser i virksomhederne, og hvilke initiativer agter ministeren at tage for at skaffe yderligere pladser?
(Spm. nr. S 303. Medspørger: Anne-Mette Winther Christiansen (V)).
10) Til undervisningsministeren af:
Alex Ahrendtsen (DF):
Hvorfor har ministeren ikke udlignet de ubegrundede taxameterforskelle mellem handelsgymnasierne (hhx) og de almene gymnasier (stx) i forbindelse med finansloven 2015?
(Spm. nr. S 305).
11) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvilke tiltag vil ministeren tage for at hjælpe forældre til børn med autisme, der i dag af mange kommuner presses og stresses med sanktioner og pålæg, hvis forældrene ikke kan få deres børn i det skoletilbud, de er blevet placeret i?
(Spm. nr. S 300, skr. begr.).
12) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Christian Langballe (DF):
Vil ministeren redegøre for, hvorfor flygtninge, der kommer til Danmark, med regeringens nye forslag kan få fuld dansk folkepension, og er det ikke diskrimination af bl.a. udlandsdanskere, som ikke har den samme mulighed?
(Spm. nr. S 306).
13) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Christian Langballe (DF):
Når der i øjeblikket gives ca. 300 dispensationer om måneden i forhold til sprogkrav til opnåelse af statsborgerskab, vil ministeren så redegøre for, hvilken indflydelse det har på integrationen, at personer ikke kan det danske sprog i tilstrækkelig grad?
(Spm. nr. S 307).
14) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Anser ministeren det som et demokratisk problem, at pengeskabelsen i samfundet er uden for Nationalbankens kontrol, og kan ministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser ved, at pengeskabelsesprivilegiet er placeret hos et stadigt faldende antal private pengeinstitutter, jf. udtalelsen fra Nationalbankens seneste kvartalsoversigt i artiklen »Penge, kredit og bankvæsen« om, at penge i den moderne økonomi skabes via de private bankers og realkreditinstitutioners udlån, og hvor der står, at »Når en bank yder et lån til en husholdning eller en virksomhed, vil provenuet fra lånet i første omgang blive krediteret låntagerens bankkonto. Et udlån vil derfor ofte i første omgang blive modsvaret af et tilsvarende indlån og dermed af en stigning i pengemængden«?
(Spm. nr. S 276 (omtrykt)).
15) Til handels- og udviklingsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Da Hamas er den andenrigeste terrororganisation i verden med en årlig »omsætning«, der runder 2 mia. amerikanske dollar, kan ministeren så garantere, at Hamas ikke direkte eller indirekte kan disponere over de danske donationer i Gaza og på Vestbredden?
(Spm. nr. S 295).
16) Til handels- og udviklingsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
I forbindelse med donorkonferencen i Cairo i oktober 2014 blev der givet et samlet tilsagn om 31,8 mia. kr. til genopbygningen af Gaza – mener ministeren, at denne gigantiske bevilling er en rimelig prioritering set i forhold til de økonomiske rammer, der eksempelvis er til rådighed for andre og større udviklingspolitiske tiltag, eksempelvis under UNHCR, FN's flygtningeorganisation?
(Spm. nr. S 296).
17) Til transportministeren af:
René Christensen (DF):
Kan ministeren oplyse, om ministeren er enig med Guldborgsund Havne i, at Orehoved Havn ikke skal stå ringe, når den nye Storstrømsbro står færdig?
(Spm. nr. S 251 (omtrykt)).
18) Til transportministeren af:
René Christensen (DF):
Er ministeren enig i, at vi skal udvikle Det Blå Danmark?
(Spm. nr. S 252 (omtrykt)).
19) Til skatteministeren af:
Claus Hjort Frederiksen (V):
Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med god retssikkerhed, at det i et tilfælde, hvor en person, der boede i udlandet, men havde en bolig i Danmark og arbejdede under sine ophold i Danmark, blev afgjort, at 3 dages arbejde ikke var nok til at udløse skattepligt, og det i en anden sag blev afgjort, at 7 arbejdsdage udløste skattepligt samt fængsel i 1 år og 9 måneder og en klækkelig bøde?
(Spm. nr. S 293).
20) Til skatteministeren af:
Claus Hjort Frederiksen (V):
Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med god retssikkerhed, at skattemyndighederne kan vente et par år med at offentliggøre en ny praksis i skattesager, når man er vidende om, at borgere i samme periode pålægges skattepligt, bøder og straf efter den gamle praksis?
(Spm. nr. S 294).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0