1) Spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om opfølgning på FN's klimapanels femte hovedrapport.
Af Steen Gade (SF) m.fl.
(Anmeldelse 14.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 12.11.2014).
Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 12.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Ophævelse af 70 års-grænse m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 12.11.2014).
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Anvendelse af eIndkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 12.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats for bevaring af de danske runesten.
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2014).
8) Valg af 6 medlemmer til Danmarks Radios bestyrelse for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018.
9) Valg af 7 medlemmer og 7 stedfortrædere til Natur- og Miljøklagenævnet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018.
PUNKT 3-4 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0