1) Valg af stående udvalg m.v.
Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen.
Valg af 17 medlemmer til Udvalget til Valgs Prøvelse.
Valg af 29 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget.
Valg af 29 medlemmer til By- og Boligudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Børne- og Undervisningsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.
Valg af 29 medlemmer af Europaudvalget.
Valg af 17 medlemmer til Finansudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Forsvarsudvalget.
Valg af 17 medlemmer til Indfødsretsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Kirkeudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Kommunaludvalget.
Valg af 29 medlemmer til Kulturudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Ligestillingsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Miljøudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Retsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Skatteudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Socialudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Transportudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Udenrigsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Uddannelses- og Forskningsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Landdistrikter og Øer.
Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.
Valg af 29 medlemmer til Grønlandsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Færøudvalget.
Valg af 2 medlemmer til at føre tilsyn med Folketingets Bibliotek.
Valg af 9 medlemmer til det i grundlovens § 71, stk. 7, omhandlede tilsyn med behandlingen af personer, som er underkastet frihedsberøvelse af den i grundlovens § 71, stk. 6, omhandlede art.
Valg af 17 medlemmer og 17 stedfortrædere til Det Udenrigspolitiske Nævn.
Valg af 16 medlemmer og 16 stedfortrædere til Nordisk Råd.
Valg af 9 medlemmer og 9 stedfortrædere til Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.
Valg af 6 medlemmer og 6 stedfortrædere til OSCE's Parlamentariske Forsamling.
Valg af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere til Europarådets Parlamentariske Forsamling.
Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet (UfM-PA).
Valg af 1 medlem fra hver gruppe, der er repræsenteret i Udvalget for Forretningsordenen, til dette udvalgs underudvalg, jf. § 59 i Folketingets Forretningsorden.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0