Fremsat: 23-10-2007

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Er det ministerens vurdering, at det store fald i antallet af offentligt ansatte i kommunerne under den nuværende regering har betydet en markant ringere service til borgerne?
(Spm. nr. S 200).
2) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Er det ministerens vurdering, at det store fald i antallet af offentligt ansatte i kommunerne under denne regering flugter med regeringens politik og de løfter, der blev afgivet af Socialdemokraterne inden valget i 2011?
(Spm. nr. S 202).
3) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvilke initiativer har ministeren iværksat på baggrund af den undersøgelse, som ministeren har udarbejdet, jf. ministerens svar på spørgsmål nr. S 106 i Folketingssalen den 22. oktober 2014, med henblik på at løse det akutte problem med, at politiet i Københavns Lufthavn ikke længere har adgang til det såkaldte PIU-register, indeholdende bl.a. passagerlister og kreditkortinformationer til eksempelvis kontrol af illegale personer?
(Spm. nr. S 199. Medspørger: Martin Henriksen (DF)).
4) Til justitsministeren af:
Martin Geertsen (V):
Vil ministeren redegøre for, om hun er enig med Aarhusborgmester Jacob Bundsgaard, når han i The Washington Post ifølge www.jp.dk den 20. oktober 2014 om hjemvendte islamister bl.a. er citeret for følgende: »Vi kan ikke vedtage love, som ændrer den måde, de tænker og føler. Men vi kan vise dem, at vi er seriøse, når det gælder integration og dialog«?
(Spm. nr. S 201. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
5) Til justitsministeren af:
Inger Støjberg (V):
Vil ministeren definere en udlændingepolitisk lempelse?
(Spm. nr. S 207).
6) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Er det ministerens opfattelse, at der er klarhed over, hvor mange asylansøgere der vil blive omfattet af de af regeringen foreslåede justeringer?
(Spm. nr. S 211. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
7) Til justitsministeren af:
Martin Geertsen (V):
Er ministeren enig med sin forgænger i, at der sker asylshopping i Europa?
(Spm. nr. S 210. Medspørger: Karsten Lauritzen (V)).
8) Til justitsministeren af:
Inger Støjberg (V):
Deler ministeren statsministerens opfattelse af, at regeringen har gjort det, den kan, inden for konventionerne i forbindelse med regeringens foreslåede justeringer af længden af opholdstilladelse til visse flygtninge og disses adgang til familiesammenføring?
(Spm. nr. S 208).
9) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Hvad agter ministeren at foretage sig for at sikre, at den store tilstrømning af asylansøgere ikke går ud over politiets øvrige arbejdsopgaver?
(Spm. nr. S 212. Medspørger: Martin Geertsen (V)).
10) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at alle folkeskolelærere i løbet af deres uddannelse får lært at styre en klasse, sådan at larm og uro for fremtiden bliver et mindre problem i den danske folkeskole, således som det også er intentionen med folkeskolereformen fra 2013?
(Spm. nr. S 192).
11) Til kulturministeren af:
Morten Marinus (DF):
Synes ministeren, at DR optræder økonomisk ansvarligt, når lukningen af UnderholdningsOrkestret vil koste over 50 mio. kr., sådan som MetroXpress har afdækket den 27. oktober 2014?
(Spm. nr. S 203. Medspørger: Alex Ahrendtsen (DF)).
12) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Mener ministeren virkelig, at regeringen prioriterer målrettede initiativer til at skabe større vækst og bosætning på småøerne samt Ærø, Læsø og Samsø tilstrækkeligt?
(Spm. nr. S 213).
13) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Hvorfor mener ministeren ikke, at vi opnår bedre resultater fra Trossamfundsudvalget, som skal arbejde for en sammenhængende lovregulering for andre trossamfund end folkekirken, ved at sikre faste pladser i udvalget til repræsentanter fra disse trossamfund?
(Spm. nr. S 214).
14) Til transportministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Hvordan vurderer ministeren, at en ny afgift på 180 pct. på brugte taxier, og dermed en mindre jævnlig udskiftning af udslidte taxier til nye og mere sikre versioner, vil berøre trafiksikkerheden?
(Spm. nr. S 160).
15) Til transportministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Er ministeren enig i, at forslaget om at afgiftsharmonisere på taxiområdet, jf. regeringens udkast til vækstplan 2014, »Danmark helt ud af krisen«, oprindelig hvilede på en forudsætning om, at taxiloven skulle revideres først, med henblik på at skabe lige konkurrence og vækstmuligheder, og kan ministeren på den baggrund være enig i, at vi bør vente med en lov, der ændrer på taxiernes eksisterende beskatnings- og frikørselsordninger, til der er skabt fælles fodslag om rammer med lige og fair konkurrence og vækstmuligheder i taxierhvervet?
(Spm. nr. S 161).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0