1) Spørgsmål om meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Maja Panduro (S), medlem af Folketinget Pernille Vigsø Bagge (SF) og medlem af Folketinget Ellen Trane Nørby (V).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som ordinært medlem af Folketinget og godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget.
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check og afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 10.10.2014. Betænkning 29.10.2014. 2. behandling 31.10.2014).
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014).
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014).
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014).
Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 08.10.2014).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0