L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 8

Er ministeren enig i og vil ministeren kommentere på følgende scenarie, som opstår, hvis ny natur giver anledning til restriktioner i forbindelse med revurderingen af husdyrsgodkendelser efter 8 år: Hvis der udvikler sig ny kategori 1 eller kategori 2 natur, så vil der blive stillet krav om total-deposition ift. ammoniakudledningen fra bedriften. I praksis vil landmanden sandsynligvis få stillet krav om, at han skal leve op til kravet indenfor en årrække (15-30 år), og hvis han derefter ikke kan leve op til kravene, skal bedriften afvikles. I relation til Grønt Danmarkskort kan det derfor blive en alvorlig hæmsko for husdyrproduktionen, hvis der kommer flere nye naturområder, eller hvis eksisterende små naturområder sammenbindes eller udvides, så de får status af kategori 2?
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 28-01-2015

L 94 - svar på spm. 8 om husdyrproduktionen, hvis der kommer flere nye naturområder, til miljøministeren

Svar på spm. 8
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om husdyrproduktionen, hvis der kommer flere nye naturområder, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0