L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 5

Hvad er sammenhængen mellem det Grønne Danmarkskort og det nationale skovprogram? – vil det nationale skovprogram betyde, at dele af kommunernes arbejde med at udarbejde grønt Danmarkskort må gå om, når det nationale skovprogram bliver lanceret?
Dato: 16-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-01-2015
Modtaget: 23-01-2015
Omdelt: 23-01-2015

L 94 - svar på spm. 5 om, hvad sammenhængen er mellem det Grønne Danmarkskort og det nationale skovprogram, fra miljøministeren

Svar på spm. 5
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 16-01-2015
Modtaget: 16-01-2015
Omdelt: 16-01-2015

Spm. om, hvad sammenhængen er mellem det Grønne Danmarkskort og det nationale skovprogram, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version