L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 22

Af Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som foreslået i L 94” af 11. december 2014 (jf. svar på MIU alm. del spørgsmål 135) fremgår, at det i sager efter husdyrloven vil det ikke være Det grønne Danmarkskort og planlovens bestemmelser, men derimod sektorlovgivningen, der sætter rammerne for kommunernes administration. Af bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår, at kommunen i sin vurdering af, om der skal stilles ammoniakkrav til et kategori 3 naturområde, skal inddrage følgende kriterier: ”Det aktuelle områdes status i kommuneplanen – herunder om det aktuelle område er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, ... samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne…”. Kan ministeren bekræfte, at kommunen i forbindelse med vurderingen efter bilag 3, ikke skal inddrage, at et eksisterende naturareal indgår i det Grønne Danmarkskort, og at udpegningen således ikke får betydning for kommunernes behandling af sager efter husdyrloven. Kan ministeren ligeledes bekræfte, at områder udpeget til potentiel natur i medfør af et Grønt Danmarkskort ikke kan henføres til områder ”omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, …samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne…”? Hvordan stemmer dette overens med Naturstyrelsens notat? Kan ministeren bekræfte, at områder udpeget til potentiel natur i medfør af et Grønt Danmarkskort ikke kan henføres til arealer med ”særlige naturbeskyttelsesinteresser”, og at udpegningen derved ikke vil have betydning i forbindelse med behandling af sager efter husdyrloven?
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 28-01-2015

L 94 - svar på spm. 22 om ministeren kan bekræfte, at områder udpeget til potentiel natur i medfør af et Grønt Danmarkskort ikke kan henføres til områder ”omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, …samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, fra miljøministeren

Svar på spm. 22
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om ministeren kan bekræfte, at områder udpeget til potentiel natur i medfør af et Grønt Danmarkskort ikke kan henføres til områder ”omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, …samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0