L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 16

I svar på MIU alm. del spørgsmål 150 og 151 af d. 23. december 2014 svarer ministeren, at et beskyttet engområde kan vokse ud af beskyttelsen og dermed inddrages til landbrugsdrift igen. Det anføres imidlertid, at ”Uudnyttede enge vil i mange tilfælde udvikle sig til mose, rørsump, krat eller sumpskov og på de mere tørre partier mod mere eller mindre tilgroede overdrev. I mange tilfælde vil arealet således vedblive med at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, også selvom arealet måtte udvikle sig til en anden naturtype…” Ministeren bedes uddybe formuleringen ”mange tilfælde” – vil hovedparten af engarealerne udvikle sig til en anden beskyttet naturtype eller vokse helt ud af beskyttelse, hvis de ikke fortsat plejes?
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 28-01-2015

L 94 - svar på spm. 16 om, at et beskyttet engområde kan vokse ud af beskyttelsen og dermed inddrages til landbrugsdrift igen, fra miljøministeren

Svar på spm. 16
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om, at et beskyttet engområde kan vokse ud af beskyttelsen og dermed inddrages til landbrugsdrift igen, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0