L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 15

I forlængelse af svar på spørgsmål 147 alm. del af d. 23. december 2014 og foregående spørgsmål bedes ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de forbudsramte enge, der anslået vil kunne opnå tilskud efter landdistriktsprogrammet. Spørgeren bekendt ligger de fleste ferske engarealer (ca. 75%) uden for Natura-2000, så uden støttemulighed og uden gødning til rentabel drift ser det meget skidt ud for plejeindsatsen her fremadrettet.
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 28-01-2015

L 94 - svar på spm. 15 om, hvor stor en andel af de forbudsramte enge, der anslået vil kunne opnå tilskud efter landdistriktsprogrammet, fra miljøministeren

Svar på spm. 15
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om, hvor stor en andel af de forbudsramte enge, der anslået vil kunne opnå tilskud efter landdistriktsprogrammet, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version