L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 14

Af svar på MIU alm. del spørgsmål 147 af d. 23. december 2014 fremgår det, at ministeren anerkender, at forbuddet mod gødskning på § 3 arealer kan betyde, at driften af engarealerne vil ophøre, da det ikke længere vil være rentabelt. Den effekt vil regeringen så blandt andet modgå gennem forhøjede støttesatser til naturpleje. Ministeren bedes forholde sig til, hvordan dette svar hænger sammen med naturstyrelsens bemærkning i høringsnotat (s. 13), hvor det oplyses, at det primært er arealer inden for Natura-2000 områder, der kan få tilskud, og at ”en andel af de § 3-beskyttede arealer, der bliver berørt af forbuddet mod gødskning og sprøjtning og som er beliggende udenfor Natura-2000 områderne vil ikke umiddelbart kunne opnå tilskud efter landdistriktsprogrammet efter de nuværende ordninger.”
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 28-01-2015

L 94 - svar på spm. 14 om ministeren anerkender, at forbuddet mod gødskning på § 3 arealer kan betyde, at driften af engarealerne vil ophøre, da det ikke længere vil være rentabelt, fra miljøministeren

Svar på spm. 14
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om at ministeren anerkender, at forbuddet mod gødskning på § 3 arealer kan betyde, at driften af engarealerne vil ophøre, da det ikke længere vil være rentabelt, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version