L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 13

Det oplyses i svar på MIU alm. del spørgsmål 140 af d. 23. december 2014, at for ca. 5.300 bedrifter vil indgrebet berøre 5 pct. eller mere af bedriftens areal. 5 pct. er en væsentlig andel, og der vil således være rigtig mange, der rammes hårdt uden at kunne gøre sig håb om erstatning eller dispensation, da det jo ifølge lovforslaget kun vil være relevant i helt ekstraordinære tilfælde. Hvordan forholder ministeren sig til disse landmænds situation?
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 28-01-2015

L 94 - svar på spm. 13 om de ca. 5.300 bedrifter indgrebet vil berøre, fra miljøministeren

Svar på spm. 13
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om de ca. 5.300 bedrifter indgrebet vil berøre, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version