L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 11

Ministeren bedes redegøre for de administrative omkostninger, som forslaget forventes at have i forbindelse med den øgede arbejdsbyrde i kommunerne. Kommunerne selv forventer øgede omkostninger i forbindelse med, at lodsejerne i betydeligt omfang vil anvende muligheden for at få afgjort, om et areal er beskyttet natur eller ej, jf. ministerens opfordring på samråd om Naturplan Danmark 13. nov. 2014. Derudover vil borgere og organisationer kræve, at kommunerne efterforsker sager, hvor der muligvis er sprøjtet i overgangszonen ml. ubeskyttede og beskyttede arealer – hvilket vanskeliggøres af, at de beskyttede naturtyper i lovgivningen er dynamisk bestemt.
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 28-01-2015

L 94 - svar på spm. 11 om ministeren vil redegøre for de administrative omkostninger, som forslaget forventes at have i forbindelse med den øgede arbejdsbyrde i kommunerne, fra miljøministeren

Svar på spm. 11.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om ministeren vil redegøre for de administrative omkostninger, som forslaget forventes at have i forbindelse med den øgede arbejdsbyrde i kommunerne, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0