L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 1

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13/1-15 fra Hans Otto Sørensen, Skærbæk, jf. L 94 - bilag 4.
Dato: 13-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 23-01-2015
Modtaget: 23-01-2015
Omdelt: 23-01-2015

L 94 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 13/1-15 fra Hans Otto Sørensen, Skærbæk, fra miljøministeren

Svar på spm. 1
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 13-01-2015
Modtaget: 13-01-2015
Omdelt: 13-01-2015

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/1-15 fra Hans Otto Sørensen, Skærbæk, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version