L 34 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
(Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 29

Det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 3 vedr. L 34, at det kan være i strid med lægens (f.eks. egen læges eller skadestuelæges) forpligtelser om omhu og samvittighedsfuldhed ikke at behandle et akut abstinensbehov. Kan ministeren oplyse, hvilke kriterier, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om en læge skal behandle et akut abstinensbehandlingsbehov?
Dato: 01-12-2014
Status: Endeligt besvaret
Emne: praksissektoren og kommunale sundhedsordninger

Endeligt svar

Dokumentdato: 08-12-2014
Modtaget: 08-12-2014
Omdelt: 08-12-2014

L 34 - svar på spm. 29 om, at det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 3, at det kan være i strid med lægens (f.eks. egen læges eller skadestuelæges) forpligtelser om omhu og samvittighedsfuldhed ikke at behandle et akut abstinensbehov. Kan ministeren oplyse, hvilke kriterier, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om en læge skal behandle et akut abstinensbehandlingsbehov, fra ministeren for sundhed og forebyggelse

Svar på spørgsmål 29.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 01-12-2014
Modtaget: 01-12-2014
Omdelt: 01-12-2014

Spm. om, at det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 3, at det kan være i strid med lægens (f.eks. egen læges eller skadestuelæges) forpligtelser om omhu og samvittighedsfuldhed ikke at behandle et akut abstinensbehov. Kan ministeren oplyse, hvilke kriterier, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om en læge skal behandle et akut abstinensbehandlingsbehov, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version