L 34 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
(Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 20

Vil ministeren - med henblik på et eventuelt ændringsforslag til lovforslaget - oplyse, i hvilket omfang det vil være "administrativt byrdefyldt og ressourcekrævende for behandlingsstederne", at skulle oplyse om ledig kapacitet og at skulle føre venteliste, sådan som ministeriet beskriver i høringsnotatet s. 13 som kommentar til forslaget fra Gadejuristen, og vil ministeren herunder oplyse, om ikke eventuelle merudgifter kan afholdes inden for lovforslaget?
Dato: 13-11-2014
Status: Endeligt besvaret
Emne: praksissektoren og kommunale sundhedsordninger

Endeligt svar

Dokumentdato: 08-12-2014
Modtaget: 08-12-2014
Omdelt: 08-12-2014

L 34 - svar på spm. 20 om, i hvilket omfang det vil være "administrativt byrdefyldt og ressourcekrævende for behandlingsstederne", at skulle oplyse om ledig kapacitet og at skulle føre venteliste, sådan som ministeriet beskriver i høringsnotatet s. 13 som kommentar til forslaget fra Gadejuristen, fra ministeren for sundhed og forebyggelse

Svar på spm. 20.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 13-11-2014
Modtaget: 13-11-2014
Omdelt: 13-11-2014

Spm. om, i hvilket omfang det vil være "administrativt byrdefyldt og ressourcekrævende for behandlingsstederne", at skulle oplyse om ledig kapacitet og at skulle føre venteliste, sådan som ministeriet beskriver i høringsnotatet s. 13 som kommentar til forslaget fra Gadejuristen, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version