L 34 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
(Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 12

Vil ministeren oplyse, hvorledes det i praksis kan lade sig gøre at overholde en 14 dages frist for en behandlingsplan, hvori den lægelige undersøgelse indgår, samtidig med at fristen for lægesamtale er 14 dage, jf. ministerens kommentarer i høringsnotatet, om at ”I tilfælde af misbrug af euforiserende stoffer som f.eks. hash, kokain og amfetamin, hvor der er tale om social stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101, vil behandlingsplaner for behandlingsforløbet som hidtil blive udarbejdet af behandlerne på dette område, og resultatet af den lægelige undersøgelse vil indgå som et af flere elementer i den samlede vurdering af behandlingsbehovet” ?
Dato: 07-11-2014
Status: Endeligt besvaret
Emne: praksissektoren og kommunale sundhedsordninger

Endeligt svar

Dokumentdato: 21-11-2014
Modtaget: 21-11-2014
Omdelt: 21-11-2014

L 34 - svar på spm. 12 om, hvorledes det i praksis kan lade sig gøre at overholde en 14 dages frist for en behandlingsplan, hvori den lægelige undersøgelse indgår, samtidig med at fristen for lægesamtale er 14 dage, fra ministeren for sundhed og forebyggelse

Svar på spm. 12.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 07-11-2014
Modtaget: 07-11-2014
Omdelt: 07-11-2014

Spm. om, hvorledes det i praksis kan lade sig gøre at overholde en 14 dages frist for en behandlingsplan, hvori den lægelige undersøgelse indgår, samtidig med at fristen for lægesamtale er 14 dage, til ministeren for sundhed og forebyggelse

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version