L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

83 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 94 - spørgsmål 51 Spm., om der er hørings- og informationspligt i forbindelse med udpegning af §3-arealer, til miljøministeren
Svar på spm. 51
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 52 Spm. om, hvad tidsplanen er i forbindelse med udpegning og kortlægning af §3-arelaer, til miljøministeren
Svar på spm. 52
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 53 Spm., om §3-arealer er den mest sårbare natur, til miljøministeren
Svar på spm. 53
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 54 Spm. om, hvad sammenhængen er mellem §3-arealer og landbrugsdrift, og er det driften af et område, der kan føre til udpegning som §3-natur, til miljøministeren
Svar på spm. 54
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 55 Spm., om det stadig vil være muligt for områder at vokse ind eller ud af §3-beskyttelsen, til miljøministeren
Svar på spm. 55
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 56 Spm. om kommentar til talepapir fra Hans Otto Sørensen, Skærbæk, til miljøministeren
Svar på spm. 56
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 57 Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/2-15 fra Hans Otto Sørensen, Skærbæk, til miljøministeren
Svar på spm. 57
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 58 Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/1-15 fra Danmarks Naturfredningsforening, til miljøministeren
Svar på spm. 58
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 59 Spm. om, hvilke forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af et værditab på 1,17 mia. kr. i landbruget, til miljøministeren
Svar på spm. 59
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 60 Spm., om ministeren vil indhente Finansrådets vurdering af den reelle betydning for landbrugserhvervet i form af reduktion af lånemuligheder mm. ved en værdiforringelse på 1,17 mia. kr., til miljøministeren
Svar på spm. 60
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 61 Spm., om ministeren er villig til at se på, om det er muligt at have en tidlig afgørelse af kompensation og evt. ekspropriation for de berørte landmand, til miljøministeren
Svar på spm. 61
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 62 Spm. om, at oversende konkrete eksempler på, hvordan loven vil påvirke en enkelt landmand og dennes mulighed for kompensation, til miljøministeren
Svar på spm. 62
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 63 Spm., om justitsministerens vurdering af, om det er udtryk for godt lovforberedende arbejde at fremsætte en lov, der indeholder ekspropriation, uden at præcisere hvornår og under hvilke omstændigheder, man kan blive udsat for ekspropriation, til miljøministeren, kopi til justitsministeren
Svar på spm. 63
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 64 Spm., om at kommentere præsentationen fra Sønderjysk Landboforening, til miljøministeren
Svar på spm. 64
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 65 Spm. om, i svar på spørgsmål 18 til L94 svarer ministeren, at udpegningen af natur til Grønt Danmarkskort ikke i praksis vil have betydning i forbindelse med kommunernes administration af anden lovgivning. Betyder dette, at ministeren vil sikre, at kommunerne ikke tegner Grønt Danmarkskort på arealer, hvor det kan få konsekvenser for virksomheders (herunder landbrug) og offentlige interessers udviklingsplaner i fremtiden, til miljøministeren
Svar på spm. 65
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 66 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre at Grønt Danmarkskort ikke forventes at have betydning for kommuners administration af anden lovgivning, til miljøministeren
Svar på spm. 66
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 67 Spm., om ministeren i bekendtgørelse og vejledning vil sikre, at kommunerne ikke lader de Grønne Danmarkskort få betydning for administration af anden lovgivning, til miljøministeren
Svar på spm. 67
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 68 Spm., om de arealer, som lodsejerne hidtil har drevet intensivt, slet ikke kan udpeges til § 3, jf. L 94 - svar på spm. 1, til miljøministeren
Svar på spm. 68
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 69 Spm. om at kommentere talepapir af 5/2-15 fra Sønderjysk Landboforening, til miljøministeren
Svar på spm. 69
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 70 Spm. om hvilke specifikke retningslinjer og værktøjer kommunerne skal anvende i deres vurdering af, om et areal er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, til miljøministeren
Svar på spm. 70
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 71 Spm. om afgørelser der bygger på et fagligt skøn, til miljøministeren
Svar på spm. 71
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 72 Spm. om Natur- og miljøklagenævnet afprøver kommunens faglige skøn, til miljøministeren
Svar på spm. 72
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 73 Spm. om der er retningslinjer for, hvordan kommunerne skal foretage vurderingen af, om at areal er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, til miljøministeren
Svar på spm. 73
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 74 Spm. om en lodsejer har krav på, at kommunen foretager en fysisk besigtigelse af et areal i forbindelse med en afgørelse om hvorvidt et areal er omfattet af beskyttelsen, til miljøministeren
Svar på spm. 74
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 75 Spm. om risikoen for at fredede, rødlistede arter eller arter omfattet af EU’s direktiver, som har lysåben natur som habitat, ikke vil gå tilbage eller forsvinde som et resultat af ophørt drift og deraf tilgroning af den lysåbne natur, til miljøministeren
Svar på spm. 75
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
83 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0