L 81 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven.
(Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 19-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 02-12-2014
Betænkning afgivet 10-12-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-12-2014
3. behandlet, vedtaget 19-12-2014
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med lovforslaget afskaffes kravet om gensidig forsørgerpligt for samlevende i kontanthjælpssystemet. Lovforslaget indeholder desuden en række tiltag, som skal forbedre forholdene for en mindre gruppe kontanthjælpsmodtagere, som kan have særlige behov for støtte gennem målrettede initiativer.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 76 (S, DF, RV, SF, EL, 1 LA (ved en fejl), UFG), imod stemte 36 (V, LA, KF), hverken for eller imod stemte 0.