L 80 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik.
(Enlig forsørger-sats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).
Af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 19-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 02-12-2014
Betænkning afgivet 10-12-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-12-2014
3. behandlet, vedtaget 19-12-2014
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med lovforslaget fastsættes for tidsrummet 2015-2018, at unge på uddannelseshjælp, som deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), kan tjene op til 24.000 kr. før skat pr. år, uden at der foretages fradrag i personens uddannelseshjælp. Derudover sikres i samme tidsrum, at unge enlige forsørgere under 30 år med et anbragt barn fremover får ret til enlig forsørger-satsen på uddannelses- og kontanthjælp.

Lovforslaget udmønter dele af den aftale, som blev indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 112 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.