L 72 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.).
Af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 20-11-2014
Betænkning afgivet 17-12-2014
2. behandlet/henvist til udvalg 19-12-2014
Tillægsbetænkning afgivet 27-01-2015
3. behandlet, vedtaget 03-02-2015
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med forslaget indføres en midlertidig beskyttelsesstatus til udlændinge, hvis behov for beskyttelse har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet i forbindelse med en væbnet konflikt eller lignende. Grundet beskyttelsens midlertidige karakter foreslås det endvidere, at en udlænding, der meddeles midlertidig beskyttelsesstatus, først skal kunne få familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter 1 år – medmindre helt særlige grunde gør sig gældende. Indførelsen af en midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge vil ikke have betydning for flygtninge med konventionsstatus omfattet af FN’s flygtningekonvention eller udlændinge med beskyttelsesstatus i henhold til udlændingelovens § 7, stk. 2.

Forslaget indeholder herudover forslag til forenklede procedureregler for sagsbehandling af sager, hvor ansøgeren allerede har opnået beskyttelse eller vil kunne opnå beskyttelse i et andet land. Det foreslås desuden, at behandlingen af klager over Udlændingestyrelsens afgørelser om varigheden af en tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 og 8 overføres fra Justitsministeriet til Flygtningenævnet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 90 (V, S, DF, RV, LA, KF), imod stemte 19 (SF, EL, UFG, 1 V), hverken for eller imod stemte 0.
Sambehandlet med: