L 60 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Ophævelse af 70-årsgrænse m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 18-11-2014
Betænkning afgivet 10-12-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-12-2014
3. behandlet, vedtaget 18-12-2014
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget har til formål at fjerne barrierer i forskelsbehandlingsloven for, at ældre lønmodtagere kan blive på arbejdsmarkedet, såfremt de har evnerne, muligheden og viljen til det. På den baggrund ophæves muligheden for pligtmæssig fratræden, når en lønmodtager fylder 70 år eller mere, både i individuelle aftaler og kollektive overenskomster. Med lovforslaget bliver bestemmelser i individuelle aftaler, som medfører automatisk fratræden ved 70 år eller mere, ugyldige pr. 1. januar 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For forslaget stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, EL, UFG), imod stemte 8 (LA, KF), hverken for eller imod stemte 0.