L 44 Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret.
(Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret).
Af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Indfødsretsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Bilag

10 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 44 - bilag 1 Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
Oversendelsesbrev til IFU - kommenteret høringsoversigt [DOK1352278].DOCM
Html-version
Høringsoversigt.pdf
Html-version
Høringssvar.pdf
Html-version
L 44 - bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Html-version
L 44 - bilag 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Html-version
L 44 - bilag 4 Henvendelse fra Sydslevigs Forening vedr. høringssvar
14-10-07 Høringssvar vedr. dob. statsborgerskab.pdf
Html-version
L 44 - bilag 5 Ændringsforslag fra justitsministeren
Følgebrev til IFU (ændringsforslag) [DOK1398915].DOCM
Html-version
Ændringsforslag (L 44).pdf
Html-version
L 44 - bilag 6 Sydslesvigs Forenings høringssvar, fra justitsministeren
Brev til IFU - fremsendelse af høringssvar fra Sydslesvigudvaglet modtaget efter høringsfristen [DOK1383515].DOCM
Html-version
Høringssvar.pdf
Html-version
L 44 - bilag 7 Brev fra justitsministeriet om meromkostninger til behandling af sager om dansk indfødsret, fra justitsministeren
brev til Indfødsretsudvalget om merudgifter [DOK1405237].DOCM
Html-version
L 44 - bilag 8 1. udkast til betænkning
L 44.pdf
Html-version
L 44 - bilag 9 2. udkast til betænkning
L 44.pdf
Html-version
L 44 - bilag 10 Betænkning afgivet den 11. december 2014
L44.pdf
Html-version
10 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200