L 44 Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret.
(Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret).
Af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Indfødsretsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Baggrundsmateriale

Behandles i salen: 13-11-2014
Høringsnotat og -svar
Tidligere debatter
Nævnt i forslaget
Et Danmark, der står sammen
Regeringsgrundlag, oktober 2011

Regeringen indgår bred aftale om dobbelt statsborgerskab
Justitsministeriets pressemeddelelse af den 4. juni 2014

Kuric m.fl. mod Slovenien
Menneskerettighedsdomstolens dom af 12. marts 2014

Fehèr og Dolnik mod Slovakiet
Menneskerettighedsdomstolens afgørelse af 21. maj 2013

Genovese mod Malta
Menneskerettighedsdomstolens dom af 11. oktober 2011

Clift mod Storbritannien
Menneskerettighedsdomstolens dom af 13. juli 2011

Carson m.fl. mod Storbritannien
Menneskerettighedsdomstolens dom af 16. marts 2010

Orsus m.fl. mod Kroatien
Menneskerettighedsdomstolens dom af 16. marts 2010

Karassev m.fl. mod Finland
Menneskerettighedsdomstolens dom af 12. januar 1999

Gaygusuz mod Østrig
Menneskerettighedsdomstolens dom af 16. september 1996

Darby mod Sverige
Menneskerettighedsdomstolens dom af 23. oktober 1990

Sag C-135/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 2. marts 2010 - Janko Rottmann mod Freistaat Bayern (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht - Tyskland) (Unionsborgerskab - artikel 17 EF - statsborgerskab i en medlemsstat erhvervet ved fødsel - statsborgerskab i en anden medlemsstat erhvervet ved naturalisation - fortabelse af det oprindelige statsborgerskab som følge af denne naturalisation - fortabelse med tilbagevirkende kraft af statsborgerskabet, der er erhvervet ved naturalisation, på grund af svig begået i forbindelse med erhvervelsen af dette - statsløshed med deraf følgende fortabelse af status som unionsborger)
Relevante love og regler
Lovbekendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 1998 lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Lov nr. 1224 af 18. december 2012 om indfødsrets meddelelse

Bekendtgørelse nr. 874 af 4. juli 2014 om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret

Bekendtgørelse nr. 17 af 12. juni 2003 af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret

Bekendtgørelse nr. 37 af 30. april 1973 af europæisk konvention af 6. maj 1963 om begrænsning af tilfælde af dobbelt statsborgerret og værnepligt for personer med dobbelt statsborgerret

Bekendtgørelse nr. 39 af 13. september 1949 angående Danmarks ratifikation af Den nordatlantiske Traktat, undertegnet i Washington, den 4. april 1949.

Hvad er det?
Folketingets Bibliotek udarbejder en skræddersyet linkpakke/litteraturliste til alle lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler og redegørelser som hjælp til folketingsmedlemmernes ordførertaler. Dette kaldes baggrundsmateriale.

Biblioteket har valgt at gøre baggrundsmaterialet offentligt tilgængeligt. Materialet har dog karakter af at være et internt arbejdsredskab, der kan ses af eksterne.
Struktur
Baggrundsmaterialet består af forskellige afsnit. Det kan variere, hvor mange afsnit, der er i det enkelte baggrundsmateriale.

  • Under ”Høringssvar” finder du links til høringssvar og ministeriets høringsnotat. Høringssvar optræder kun i forbindelse med lovforslag
  • Under ”Tidligere debatter” er links til tidligere relevante parlamentariske dokumenter. Det kan være tidligere lov- eller beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser, § 20-spørgsmål eller udvalgsmateriale. Der linkes til Folketingets egen hjemmeside.
  • Under punktet ”Nævnt i forslaget” er medtaget materialer og kilder, der er nævnt i forslag eller bemærkninger. Hvis det er muligt, er der linket til en elektronisk version, men ellers vil der bare være en litteraturhenvisning.
  • ”Love og regler” – her finder du links til relevant lovgivning. Det gælder både lovgivning, der er nævnt i forslaget og andre regler. Her linkes til Retsinformation og EUR-Lex.
Offentliggørelse
Baggrundsmaterialet produceres til 1. behandlingen af det enkelte forslag eller til forhandlingen af forespørgslen eller redegørelsen. Målet er, at det offentliggøres senest fredag kl. 12 ugen før 1. behandlingen eller forhandlingen. Herefter vedligeholdes det ikke. Det publiceres i forbindelse med selve forslaget og kan findes i sagsoversigten. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er et parlamentarisk dokument, men udelukkende et servicedokument med relevante links og litteratur.
Vær opmærksom på:
Baggrundsmaterialet er et arbejdsredskab og derfor ikke en del af den parlamentariske proces eller de parlamentariske dokumenter.

Baggrundsmaterialet kan være udarbejdet med en meget stram deadline. Tidspresset ved sene fremsættelser kan betyde, at der i forbindelse med enkelte forslag kan være medtaget meget få henvisninger til tidligere debatter. Der lægges generelt vægt på, at baggrundsmaterialet er kortfattet.

Ligeledes gælder, at da der er tale om et arbejdsredskab målrettet brugen i Folketinget, tilstræber baggrundsmaterialet ikke at være udtømmende. Det vil derfor fremstå som et øjebliksbillede ved tidspunktet for 1. behandlingen. Det kan ligeledes være meget varierende, hvor mange materialer og f.eks. tidligere debatter, der findes inden for de forskellige lovgivningsområder.
Forfattere
Folketingets Bibliotek er ansvarlig for produktionen af baggrundsmaterialet.
Adgang til det nævnte materiale
I baggrundsmaterialet kan der forekomme materialer uden links. Folketingets Bibliotek har i de tilfælde ikke mulighed for at levere materialet. I stedet henviser vi til følgende muligheder:

Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.

Folketingets Bibliotek er et internt bibliotek og er ikke åbent for offentligheden.
Abonnement
Det er muligt at abonnere på baggrundsmaterialet.

Tegn abonnement her
Du kan søge hjemmesider og materiale frem via Google
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk
Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.
Folketingets Oplysning
Christiansborg
1240 Kbh. K.
Telefon: +45 3337 3338
Telefax: +45 3314 7060
Ophavsret og ansvarsfraskrivelse vedrørende baggrundsmaterialet
Ophavsretten til baggrundsmaterialet tilhører Folketinget. Derimod er det i mange tilfælde ikke Folketinget, der har ophavsretten til det materiale, der linkes til. Baggrundsmaterialet må frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må baggrundsmaterialet ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er tilladt at linke til baggrundsmaterialet på Folketingets hjemmeside.

Baggrundsmaterialet indeholder links til andre hjemmesider, der opdateres af andre organisationer. Folketinget fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse, herunder i relation til nøjagtighed, aktualitet og oprindelse af denne information.

Baggrundsmaterialet indeholder henvisninger til oplysninger af generel karakter. Har man brug for egentlig rådgivning, bør man altid henvende sig til en specialist på det pågældende område. Folketinget påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med forkert anvendelse af informationer i baggrundsmaterialet. Folketinget påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af Folketingets baggrundsmateriale.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0