L 44 Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret.
(Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret).
Af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Indfødsretsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

3. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

23) 3. behandling af lovforslag nr. L 44:

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret).

Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning 11.12.2014. 2. behandling 16.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).


10:34
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er ikke stillet ændringsforslag.

Hr. Jan E. Jørgensen som Venstres ordfører.

10:35
Ordfører
Jan E. Jørgensen (V)

Tak for ordet. En gang om året har vi statsborgerskabsdag her i Folketinget, hvor vi inviterer de nye statsborgere herind, formanden holder en tale, og der er også underholdende indslag. Det er en stor dag, men ikke så stor som dagen i dag, hvor vi har dobbelt statsborgerskabsdag. I dag skriver vi et lille stykke historie, for i dag gør vi det muligt for danskere bosat i udlandet at få udenlandsk statsborgerskab, samtidig med at de beholder det danske statsborgerskab og vice versa. Det er noget, der betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, og derfor er i dag en stor dag.

Desværre er det ikke et enigt Folketing, der stemmer for. Vi i Venstre er lidt ærgerlige over, at vi ikke kunne blive enige om det alle sammen, men det er jo, som det er, og det er fair nok at se forskelligt på tingene. Men en lille ting vil jeg alligevel gerne fremhæve ved lovforslaget. Der har været debat om Sam Mansour eller Said Mansour, og om han skulle udvises eller ej. Der har været mange, der har blandet sig i det, og jeg skal selvfølgelig undlade at gøre det, for det er et spørgsmål for domstolene, men når diskussionen om Mansour overhovedet er interessant, altså om man skal fratage ham sit danske statsborgerskab, er det jo, fordi hvis man fratager en person med dobbelt statsborgerskab det danske statsborgerskab, kan man udvise vedkommende til det land, han også har statsborgerskab i. Hvis det er en person, der kun har dansk statsborgerskab, giver det ikke meget mening at tale om at fratage statsborgerskabet og udvise personen, for man kan ikke udvise ham noget sted hen – der er ikke et andet land, der står klar til at tage imod ham.

Så det er lidt ærgerligt, at det argument ikke i højere grad har vundet indpas, for det giver altså ikke megen mening at tale om at tage statsborgerskab fra terrorister med flere, hvis ikke de har et andet statsborgerskab og dermed et andet land, som man kan smide dem hen til.

10:37
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak. Er der en kort bemærkning? Den kom meget sent ind, kan man sige, men vi tager den, og det er fra fru Özlem Sara Cekic.

10:37
Özlem Sara Cekic (SF)

Jeg vil gerne tage del i glæden. Jeg synes faktisk, at det er en historisk dag, fordi man får den her mulighed.

Men grunden til, at jeg tager ordet, er, at jeg faktisk blev ret glad for at høre, at Venstre gik på talerstolen og for første gang i lang, lang tid talte om dobbelt statsborgerskab, men også om folk med minoritetsbaggrund. Men så gjorde Venstre det, som Venstre altid plejer at gøre, nemlig at lave en lille krølle i forhold til, at der jo også er mennesker, der potentielt kan være terrorister og alle de ting.

Det er ikke et spørgsmål, jeg har bare en kommentar. Nogle gange er det bare rigtig fedt for en borger med minoritetsbaggrund alene at høre noget positivt fra talerstolen. Det behøver ikke være sådan, at man er potentiel terrorist, hvis man får dobbelt statsborgerskab, og så bare kan udvises. Langt, langt de fleste vil gerne det her land.

10:38
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

10:38
Jan E. Jørgensen (V)

Altså, hvis fru Özlem Sara Cekic havde været her, da vi førstebehandlede sagen, havde hun jo også kunnet høre Venstres synspunkter der. Jeg tror ikke, der er andre, der hører det, jeg siger, på samme måde. Der er gudskelov ikke særlig mange terrorister, men i forhold til de ganske få, der er, tror jeg da, vi kan blive enige om, at det i givet fald er rart at have mulighed for at udvise den pågældende. Det tror jeg også SF vil synes er meget fornuftigt.

10:38
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til Venstres ordfører. Er der andre ordførere, der vil udtale sig?

Det er ikke tilfældet, og så går vi til afstemning.

10:39
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 89 (V, S, RV, SF, EL, LA og Uffe Elbæk (UFG), imod stemte 19 (1 V og DF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. (Der klappes fra tilhørerpladserne). Tak! Jeg forstår entusiasmen, men vi modtager ikke bifalds- eller mishagsytringer.

Det næste punkt på dagsordenen er:

23) 3. behandling af lovforslag nr. L 44:

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret).

Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning 11.12.2014. 2. behandling 16.12.2014. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).


10:34
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er ikke stillet ændringsforslag.

Hr. Jan E. Jørgensen som Venstres ordfører.

10:35
Ordfører
Jan E. Jørgensen (V)

Tak for ordet. En gang om året har vi statsborgerskabsdag her i Folketinget, hvor vi inviterer de nye statsborgere herind, formanden holder en tale, og der er også underholdende indslag. Det er en stor dag, men ikke så stor som dagen i dag, hvor vi har dobbelt statsborgerskabsdag. I dag skriver vi et lille stykke historie, for i dag gør vi det muligt for danskere bosat i udlandet at få udenlandsk statsborgerskab, samtidig med at de beholder det danske statsborgerskab og vice versa. Det er noget, der betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, og derfor er i dag en stor dag.

Desværre er det ikke et enigt Folketing, der stemmer for. Vi i Venstre er lidt ærgerlige over, at vi ikke kunne blive enige om det alle sammen, men det er jo, som det er, og det er fair nok at se forskelligt på tingene. Men en lille ting vil jeg alligevel gerne fremhæve ved lovforslaget. Der har været debat om Sam Mansour eller Said Mansour, og om han skulle udvises eller ej. Der har været mange, der har blandet sig i det, og jeg skal selvfølgelig undlade at gøre det, for det er et spørgsmål for domstolene, men når diskussionen om Mansour overhovedet er interessant, altså om man skal fratage ham sit danske statsborgerskab, er det jo, fordi hvis man fratager en person med dobbelt statsborgerskab det danske statsborgerskab, kan man udvise vedkommende til det land, han også har statsborgerskab i. Hvis det er en person, der kun har dansk statsborgerskab, giver det ikke meget mening at tale om at fratage statsborgerskabet og udvise personen, for man kan ikke udvise ham noget sted hen – der er ikke et andet land, der står klar til at tage imod ham.

Så det er lidt ærgerligt, at det argument ikke i højere grad har vundet indpas, for det giver altså ikke megen mening at tale om at tage statsborgerskab fra terrorister med flere, hvis ikke de har et andet statsborgerskab og dermed et andet land, som man kan smide dem hen til.

10:37
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak. Er der en kort bemærkning? Den kom meget sent ind, kan man sige, men vi tager den, og det er fra fru Özlem Sara Cekic.

10:37
Özlem Sara Cekic (SF)

Jeg vil gerne tage del i glæden. Jeg synes faktisk, at det er en historisk dag, fordi man får den her mulighed.

Men grunden til, at jeg tager ordet, er, at jeg faktisk blev ret glad for at høre, at Venstre gik på talerstolen og for første gang i lang, lang tid talte om dobbelt statsborgerskab, men også om folk med minoritetsbaggrund. Men så gjorde Venstre det, som Venstre altid plejer at gøre, nemlig at lave en lille krølle i forhold til, at der jo også er mennesker, der potentielt kan være terrorister og alle de ting.

Det er ikke et spørgsmål, jeg har bare en kommentar. Nogle gange er det bare rigtig fedt for en borger med minoritetsbaggrund alene at høre noget positivt fra talerstolen. Det behøver ikke være sådan, at man er potentiel terrorist, hvis man får dobbelt statsborgerskab, og så bare kan udvises. Langt, langt de fleste vil gerne det her land.

10:38
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

10:38
Jan E. Jørgensen (V)

Altså, hvis fru Özlem Sara Cekic havde været her, da vi førstebehandlede sagen, havde hun jo også kunnet høre Venstres synspunkter der. Jeg tror ikke, der er andre, der hører det, jeg siger, på samme måde. Der er gudskelov ikke særlig mange terrorister, men i forhold til de ganske få, der er, tror jeg da, vi kan blive enige om, at det i givet fald er rart at have mulighed for at udvise den pågældende. Det tror jeg også SF vil synes er meget fornuftigt.

10:38
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til Venstres ordfører. Er der andre ordførere, der vil udtale sig?

Det er ikke tilfældet, og så går vi til afstemning.

10:39
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 89 (V, S, RV, SF, EL, LA og Uffe Elbæk (UFG), imod stemte 19 (1 V og DF og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. (Der klappes fra tilhørerpladserne). Tak! Jeg forstår entusiasmen, men vi modtager ikke bifalds- eller mishagsytringer.

10:34
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:35
Ordfører
Jan E. Jørgensen (V)
10:37
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:37
Özlem Sara Cekic (SF)
10:38
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:38
Jan E. Jørgensen (V)
10:38
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:39
Formanden
Mogens Lykketoft (S)