L 34 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
(Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

29 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 34 - spørgsmål 1 Spm. om, at da lovforslaget oprindeligt blev sendt i høring, var der i bemærkningerne flere passager vedrørende akut abstinensbehandling. Ministeren bedes oplyse, hvad der ligger til grund for, at disse passager er fjernet forud for fremsættelse af lovforslaget, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 1.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 2 Spm. om, hvis en opioidafhængig person henvender sig til kommunen med ønske om abstinens- og/eller substitutionsbehandling, hvilken proces forventer ministeren så, at der sættes i gang med henblik på at sikre, at personen ikke skal vente i 14 dage på at få imødekommet et akut lægeligt abstinensbehandlingsbehov, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 2.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 3 Spm. om, hvis en opioidafhængig person henvender sig til kommunen med ønske om abstinens- og/eller substitutionsbehandling, hvilken proces forventer ministeren så, at der sættes i gang med henblik på at sikre, at personen ikke skal vente i 14 dage på at få imødekommet et akut lægeligt abstinensbehandlingsbehov, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 3.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 4 Spm. om, hvilke kriterier der gælder, hvis private aktører ønsker at etablere eller fortsætte et privat ambulant behandlingssted, som personer, der er visiteret til lægelig stofmisbrugsbehandling, kan gøre brug af efter frit valgs-ordningen, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 4.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 5 Spm. om eventuelle klagemuligheder, såfremt man, som privat aktør, der ønsker at etablere eller fortsætte et privat ambulant behandlingssted, som personer, der er visiteret til lægelig stofmisbrugsbehandling, kan gøre brug af efter frit valgs-ordningen ikke kan opnå en evt. nødvendig godkendelse, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 5.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 6 Spm. om kommentar til artiklen ”Social Costs of untreated opiod dependencies” publiceret i Journal of Urban Health i december 2000, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 6.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 7 Spm. om, hvad de knap 8.700 intravenøse stofmisbrugere, der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er kendt i behandlingssystemet, koster samfundet, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 7.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 8 Spm. om, hvor mange af det samlede antal personer, der årligt søger stofmisbrugsbehandling, der har brug for og ønske om substitutionsbehandling, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 8.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 9 Spm. om, hvad prisen er pr. dag pr. person for lægelig stofmisbrugsbehandling, inklusive substitutionsbehandling med f.eks. metadon eller buprenorphin på et kommunalt stofmisbrugsbehandlingssted som eksempelvis KABS under Glostrup Kommune, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 9.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 10 Spm. om, hvor meget ministeren vurderer, at det vil koste, såfremt en ændring af lovforslaget indebærer, at opioidafhængige, der søger substitutionsbehandling, skal sikres ret til en lægesamtale inden 3 hverdage, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 10.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 11 Spm. om der er mulighed for omkostningsoptimering ved at benytte video-lægesamtale fra mindre og små kommuner ift. læger tilknyttet de store kommuner, såfremt der er en sygeplejersker eller sosu-assistent ved siden af stofbrugeren, der kan tage puls, urinprøve m.v., til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 11.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 12 Spm. om, hvorledes det i praksis kan lade sig gøre at overholde en 14 dages frist for en behandlingsplan, hvori den lægelige undersøgelse indgår, samtidig med at fristen for lægesamtale er 14 dage, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 12.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 13 Spm. om det er ministerens forventning, at kommunerne i en del tilfælde godt ville kunne tilrettelægge behandlingsindsatsen sådan, at opioidafhængige stofmisbrugere kan påbegynde abstinensbehandling og substitutionsbehandling tidligere end tidsfristen på 14 dage, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 13.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 14 Spm. om, hvad ministeren kan gøre for at fremme, at kommunerne tilrettelægger behandlingsindsatsen sådan, at opioidafhængige stofmisbrugere kan påbegynde abstinensbehandling og substitutionsbehandling tidligere end tidsfristen på 14 dage, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 14.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 15 Spm. om ministeren er indstillet på at evaluere loven om 2 år, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 15.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 16 Spm. om yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der indebærer en differentieret lægelig behandlingsgaranti, således at der for så vidt angår behandlingssøgende misbrugere af hårde stoffer, som kræver øjeblikkelig behandling, tilbydes en lægesamtale senest 3 dage efter første henvendelse frem for ministerens eget forslag om 14 dage, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 16.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 17 Spm. om, hvad fristen vil blive for misbrugere af øvrige rusmidler, såfremt en differentieret lægelig behandlingsgaranti, der prioriterer at misbrugere af hårde stoffer skal have en lægefaglig samtale indenfor 3 dage, indføres inden for den af ministeriet fastsatte økonomiske ramme, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 17.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 18 Spm. om ministeren mener, at der er risiko for, at misbrugere af hårde stoffer, som ønsker at komme i behandling, kan miste motivationen, hvis det tager for lang tid for myndighederne at tilbyde den hjælp, der er behov for, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 18.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 19 Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/11-14 fra Brugernes Akademi, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 19.DOC
Html-version
Svar på henvendelse fra Brugernes Akademi.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 20 Spm. om, i hvilket omfang det vil være "administrativt byrdefyldt og ressourcekrævende for behandlingsstederne", at skulle oplyse om ledig kapacitet og at skulle føre venteliste, sådan som ministeriet beskriver i høringsnotatet s. 13 som kommentar til forslaget fra Gadejuristen, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 20.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 21 Spm. om en status på, hvor mange og hvilke kommuner, der slet ikke udleverer rent injektionsudstyr, eller hvor udleveringen er mangelfuld, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 21.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 22 Spm. om, hvor mange kommuner der udleverer metadon og under hvilke betingelser, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 22.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 23 Spm. om, hvordan udviklingen i stofmisbrug har været de seneste 5 år, fordelt på de enkelte kommuner, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 23.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 24 Spm. om, hvordan hhv. behandling med metadon og anden behandling har udviklet sig inden for de seneste 5 år, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 24.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 34 - spørgsmål 25 Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til det problem, at man som stofafhængig ikke vil være i stand til vente 14 dage med abstinenser før man kan komme til at drøfte behandling, til ministeren for sundhed og forebyggelse
Svar på spm. 25.DOC
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
29 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200