L 30 Forslag til lov om ændring af færdselsloven.
(Letbaner m.v.).
Af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Delt

2. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

19) 2. behandling af lovforslag nr. L 30:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Letbaner m.v.).

Af justitsministeren (Karen Hækkerup).

(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning 04.12.2014).


13:30
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Henning Hyllested som Enhedslistens ordfører.

13:30
Ordfører
Henning Hyllested (EL)

Enhedslisten har stillet to ændringsforslag til det her lovforslag. Det ene drejer sig om, at man skal erhverve sig kørekort til bus, altså kørekort til kategori D, for at kunne køre en letbane. Det andet drejer sig om, at den ligestilling af vigepligten, som lovforslaget lægger op til, ikke bliver til noget, altså ophæves, således at der skaffes en fortrinsret for letbaner, når man kører i blandet trafik – altså når man kører uden for det såkaldte eget tracé.

Til min store overraskelse, tror jeg nok, blev forslagene afvist i Retsudvalget, hvilket kan undre – især når man ser de to ændringsforslag i sammenhæng. Hvis man ønsker en ligestilling af vigepligten på områder, hvor letbanen ikke kører i eget tracé, synes vi godt nok, det er vildt, at man kun skal være i besiddelse af kørekort til bil og ikke som minimum være i besiddelse af kørekort til bus, akkurat som de buschauffører, som kører i blandet trafik.

Så jeg synes, man er godt på vej til her at gamble lidt med færdselssikkerheden. En letbane kører jo med endnu flere passagerer ombord end en bus, og det kan godt nok undre, at partierne i dette Folketing synes, det er en god idé, at man så skulle kunne køre en letbane, selv om den kører på skinner, med et kørekort til almindelig bil.

13:32
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Er der flere, der ønsker at udtale sig?

Det er ikke tilfældet, vi går til afstemning.

13:32
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal, Enhedslisten, tiltrådt af et flertal, det øvrige udvalg, om, at lovforslaget deles i to lovforslag?

Deling af lovforslaget i to lovforslag er hermed vedtaget.

Der stemmes derefter om det under A nævnte forslag og om Enhedslistens ændringsforslag nr. 2, og der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 3, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 4 af et mindretal, Enhedslisten, og der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)) imod stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes der afstemning om ændringsforslag nr. 5, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 6 af et mindretal, Enhedslisten, tiltrådt af et flertal, det øvrige udvalg?

Det er vedtaget.

Der stemmes derefter om det under B nævnte forslag. Der stemmes her om ændringsforslag nr. 7 af et mindretal, Konservative Folkeparti, tiltrådt af et andet mindretal, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 54 (V, DF, LA, KF og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 56 (S, RV, SF og EL), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 8 af et mindretal, Enhedslisten, tiltrådt af et flertal, det øvrige udvalg?

Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:

19) 2. behandling af lovforslag nr. L 30:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Letbaner m.v.).

Af justitsministeren (Karen Hækkerup).

(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 07.11.2014. Betænkning 04.12.2014).


13:30
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Henning Hyllested som Enhedslistens ordfører.

13:30
Ordfører
Henning Hyllested (EL)

Enhedslisten har stillet to ændringsforslag til det her lovforslag. Det ene drejer sig om, at man skal erhverve sig kørekort til bus, altså kørekort til kategori D, for at kunne køre en letbane. Det andet drejer sig om, at den ligestilling af vigepligten, som lovforslaget lægger op til, ikke bliver til noget, altså ophæves, således at der skaffes en fortrinsret for letbaner, når man kører i blandet trafik – altså når man kører uden for det såkaldte eget tracé.

Til min store overraskelse, tror jeg nok, blev forslagene afvist i Retsudvalget, hvilket kan undre – især når man ser de to ændringsforslag i sammenhæng. Hvis man ønsker en ligestilling af vigepligten på områder, hvor letbanen ikke kører i eget tracé, synes vi godt nok, det er vildt, at man kun skal være i besiddelse af kørekort til bil og ikke som minimum være i besiddelse af kørekort til bus, akkurat som de buschauffører, som kører i blandet trafik.

Så jeg synes, man er godt på vej til her at gamble lidt med færdselssikkerheden. En letbane kører jo med endnu flere passagerer ombord end en bus, og det kan godt nok undre, at partierne i dette Folketing synes, det er en god idé, at man så skulle kunne køre en letbane, selv om den kører på skinner, med et kørekort til almindelig bil.

13:32
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Er der flere, der ønsker at udtale sig?

Det er ikke tilfældet, vi går til afstemning.

13:32
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal, Enhedslisten, tiltrådt af et flertal, det øvrige udvalg, om, at lovforslaget deles i to lovforslag?

Deling af lovforslaget i to lovforslag er hermed vedtaget.

Der stemmes derefter om det under A nævnte forslag og om Enhedslistens ændringsforslag nr. 2, og der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 3, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Der stemmes om ændringsforslag nr. 4 af et mindretal, Enhedslisten, og der kan stemmes nu.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)) imod stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes der afstemning om ændringsforslag nr. 5, tiltrådt af udvalget?

Det er vedtaget.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 6 af et mindretal, Enhedslisten, tiltrådt af et flertal, det øvrige udvalg?

Det er vedtaget.

Der stemmes derefter om det under B nævnte forslag. Der stemmes her om ændringsforslag nr. 7 af et mindretal, Konservative Folkeparti, tiltrådt af et andet mindretal, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Jeg slutter afstemningen.

For stemte 54 (V, DF, LA, KF og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 56 (S, RV, SF og EL), hverken for eller imod stemte 0.

Ændringsforslaget er forkastet.

Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 8 af et mindretal, Enhedslisten, tiltrådt af et flertal, det øvrige udvalg?

Det er vedtaget.

Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

13:30
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:30
Ordfører
Henning Hyllested (EL)
13:32
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
13:32
Formanden
Mogens Lykketoft (S)