L 181 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen.
(Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.).
Af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)
Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-03-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 10-04-2015
Betænkning afgivet 12-05-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-05-2015
3. behandlet, vedtaget 26-05-2015
Ministerområde:
Undervisningsministeriet
Resumé:
Med lovforslaget indføres en ny bunden praktisk-mundtlig fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse som erstatning for den nuværende bundne praktisk-mundtlige prøve i faget fysik/kemi. Med forslaget etableres en ny skriftlig prøve i faget fysik/kemi, der skal indgå i gruppen af udtræksfag placeret i fagblokken naturfag på linje med de nuværende skriftlige udtræksprøver i biologi og geografi.

Forslaget medfører, at prøver med skriftlig besvarelse på 9. og 10. klassetrin fremover alene bedømmes af én statsligt beskikket censor.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF), imod stemte 6 (LA, ALT), hverken for eller imod stemte 0.