L 164 Forslag til udbudslov.
Af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Bortfaldet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 18-03-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 26-03-2015
Sat på dagsorden til 2. behandling 02-06-2015
Sat på dagsorden til 3. behandling 04-06-2015
Ministerområde:
Erhvervs- og Vækstministeriet
Resumé:
Lovforslaget gennemfører det reviderede udbudsdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014), som skal være implementeret i medlemslandene senest i april 2016. Lovforslaget fastlægger procedureregler for offentlige indkøb og indeholder bl.a. regler om innovationspartnerskaber, elektronisk baserede indkøbsprocedurer og særlig adgang for små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder.

Det fremsatte lovforslag er baseret på et lovudkast udarbejdet af udvalget om dansk udbudslovgivning, som regeringen nedsatte i juni 2013.