L 102 Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
(Forhøjelse af straffen for overtrædelser af grovere karakter af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere).
Af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 17-12-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 15-01-2015
Betænkning afgivet 04-02-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 17-02-2015
3. behandlet, vedtaget 19-02-2015
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Udenlandske virksomheder, som udstationerer lønmodtagere til Danmark, har pligt til at anmelde en række oplysninger til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Efter gældende praksis er bødeniveauet for manglende overholdelse af anmeldelsespligten til RUT på 10.000 kr. i normaltilfælde. Formålet med lovforslaget er at bidrage til en mere effektiv efterlevelse af reglerne om anmeldelsespligt til RUT. Bøden ved overtrædelse af anmeldelsespligten skærpes ved gentagne overtrædelser.

Lovforslaget er en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2015 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Heri indgik bl.a. en styrket indsats mod social dumping, bl.a. gennem en skærpelse af bøden ved overtrædelse af anmeldelsespligten.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod stemte 0.