F 8 Om omstilling til vedvarende energi og et fossilfrit samfund.
Til: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Foretaget

Om forespørgslen

Sagsgang:
Anmeldt 11-11-2014
Fremmet 13-11-2014
Forhandling foretaget 13-01-2015
Fortsættelse [afstemning] foretaget 15-01-2015
Ministerområde:
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Forespørgslen:
Hvilket af Energistyrelsens energiscenarier vil regeringen tage udgangspunkt i i den fortsatte omstilling til vedvarende energi og et fossilfrit samfund, og hvornår vil regeringen tage initiativ til at starte forhandlingerne om, hvad der skal ske efter 2020, sådan at der ikke i de kommende år træffes beslutninger, som gør det vanskeligere og dyrere f.eks. at vælge et brint- eller vindscenarie?
Ordfører for forespørgerne:
Per Clausen (EL)