B 40 Forslag til folketingsbeslutning om bedre indeklima i skolerne.
Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: 2. beh./Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-12-2014
1. behandlet/henvist til udvalg 26-03-2015
Betænkning afgivet 05-05-2015
2. behandlet/forkastet 19-05-2015
Ministerområde:
Undervisningsministeriet
Resumé:
Ifølge forslaget opfordres regeringen til at lave en indeklimaplan sammen med KL, så kommunerne bliver forpligtet til at medtænke indeklima, når kommunerne renoverer skoler, og at undersøge, om Danmark bør følge i Norges og Sveriges fodspor og lave konkret lovgivning om automatisk og mekanisk ventilation på skolerne.
Afstemning:
Forslaget blev forkastet. For stemte 27 (DF, EL, LA, ALT), imod stemte 38 (S, RV), hverken for eller imod stemte 40 (V, SF, KF).
Sambehandlet med: