Forsvarsudvalget 2014-15 (1. samling)
FOU Alm.del
Offentligt
1436136_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
16. december 2014
Folketingets Forsvarsudvalg har den 17. november 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 45 til
forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nikolaj Vil-
lumsen (EL).
Spørgsmål nr. 45:
”Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der er brugt så mange penge på opgradering og
vedligeholdelse af PMV'er, der alligevel snart skal skrottes, jf. artiklen ”Forsvaret bruger 227
mio. på skrot” på sondagsavisen.dk 13. november 2014.”
Svar:
Det har desværre ikke været muligt at besvare Forsvarsudvalgsspørgsmål nr. 45 indenfor
fristen, idet der er behov for at indhente yderligere oplysninger til brug for besvarelsen.
Spørgsmålet forventes besvaret endeligt inden udgangen af januar 2015.
Med venlig hilsen
Nicolai Wammen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 42
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200