Forsvarsudvalget (FOU) Alm. del
Samling: 2014-15 (1. samling)

Spørgsmål 44

Kan ministeren garantere, at de svar, som Forsvarsministeriet indhenter fra Beredskabsstyrelsen og andre faglige myndigheder til besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Forsvarsudvalg vedrørende de manglende samarbejder mellem de kommunale redningsberedskaber og det statslige redningsberedskab, er tilgået Forsvarsudvalget uden redigering eller omskrivning i Forsvarsministeriets Beredskabskontor eller på anden måde er søgt ændret i ordvalg og indhold, som det er set sket i forhold til "Mejlhede-sagen" mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet? I den forbindelse henvises konkret til de af Folketingets Forsvarsudvalg stillede alm. del spørgsmål nr. 243, 244, 245, 353 og 378 i folketingsåret 2013-14.
Dato: 14-11-2014
Status: Endeligt besvaret
Emne: beredskab og civile opgaver

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-11-2014
Modtaget: 28-11-2014
Omdelt: 01-12-2014

FOU alm. del -svar på spm. 44 om ministeren kan garantere, at de svar, som Forsvarsministeriet indhenter fra Beredskabsstyrelsen og andre faglige myndigheder til besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Forsvarsudvalg vedrørende de manglende samarbejder mellem de kommunale redningsberedskaber og det statslige redningsberedskab, er tilgået Forsvarsudvalget uden redigering eller omskrivning i Forsvarsministeriets Beredskabskontor eller på anden måde er søgt ændret i ordvalg og indhold, fra forsvarsministeren

FOU alm. del - svar på spørgsmål 44
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 14-11-2014
Modtaget: 14-11-2014
Omdelt: 14-11-2014

Spm. om ministeren kan garantere, at de svar, som Forsvarsministeriet indhenter fra Beredskabsstyrelsen og andre faglige myndigheder til besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Forsvarsudvalg vedrørende de manglende samarbejder mellem de kommunale redningsberedskaber og det statslige redningsberedskab, er tilgået Forsvarsudvalget uden redigering eller omskrivning i Forsvarsministeriets Beredskabskontor eller på anden måde er søgt ændret i ordvalg og indhold, til forsvarsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version