Forsvarsudvalget 2014-15 (1. samling)
FOU Alm.del Spørgsmål 45
Offentligt
1420937_0001.png
Forsvarsudvalget
Til:
Dato:
Forsvarsministeren
17. november 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
FOU alm. del
Spørgsmål 45
Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der er brugt så mange penge på op-
gradering og vedligeholdelse af PMV'er, der alligevel snart skal skrottes, jf. ar-
tiklen ”Forsvaret bruger 227 mio. på skrot” på sondagsavisen.dk 13. novem-
ber 2014.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nikolaj Villumsen (EL).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Nikolaj.Villumsen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karsten Nonbo
formand
1/1