§ 20-spørgsmål S 1819 Om ejendomsvurderinger af grundene i Grøndalsvænge.
Til: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)
Dato: 05-09-2014
Samling: 2013-14
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 05-09-2014
Endelig besvarelse 15-09-2014
Spørgsmålets ordlyd:
Mener ministeren, at det er rimeligt, at kommuner kan omstøde SKATs officielle vurderinger, og vil ministeren eventuel pålægge kommuner ikke at kunne omstøde SKATs officielle vurderinger af grund- og ejendomsvurderinger, og vil ministeren i denne sammenhæng oplyse, om ministeren mener, at SKAT burde have været opmærksom på den servitut, Københavns Kommune henviser til, når de fastsætter deres vurdering?
Skriftlig begrundelse:
Grundene i Grøndalsvænge i København er vurderet af SKAT, og ud fra den vurdering har beboerne betalt ejendomsskat i omkring ti år. Nu har Københavns Kommune med en servitut fra 1. verdenskrig i hånden vurderet grundene til at være langt mindre værd.

Endeligt svar

Dokumentdato: 15-09-2014
Modtaget: 15-09-2014
Omdelt: 16-09-2014

Svar på spm. nr. S 1819: Mener ministeren, at det er rimeligt, at kommuner kan omstøde SKATs officielle vurderinger, og vil ministeren eventuel pålægge kommuner ikke at kunne omstøde SKATs officielle vurderinger af grund- og ejendomsvurderinger, og vil ministeren i denne sammenhæng oplyse, om ministeren mener, at SKAT burde have været opmærksom på den servitut, Københavns Kommune henviser til, når de fastsætter deres vurdering?

Svar på spm. nr. S 1819.docx
Html-version

§ 20-spørgsmål

Dokumentdato: 05-09-2014
Modtaget: 05-09-2014
Omdelt: 05-09-2014

Mener ministeren, at det er rimeligt, at kommuner kan omstøde SKATs officielle vurderinger, og vil ministeren eventuel pålægge kommuner ikke at kunne omstøde SKATs officielle vurderinger af grund- og ejendomsvurderinger, og vil ministeren i denne sammenhæng oplyse, om ministeren mener, at SKAT burde have været opmærksom på den servitut, Københavns Kommune henviser til, når de fastsætter deres vurdering?

Mener ministeren, at det er rimeligt, at kommuner kan omstøde SKATs officielle vurderinger, og vil ministeren eventuel pålægge kommuner ikke at kunne omstøde SKATs officielle vurderinger af grund- og ejendomsvurderinger, og vil ministeren i denne sammenhæng oplyse, om ministeren mener, at SKAT burde have været opmærksom på den servitut, Københavns Kommune henviser til, når de fastsætter deres vurdering?
Html-version