L 62 Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love.
(Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.).
Af: Miljøminister Ida Auken (SF)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-11-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 14-11-2013
Betænkning afgivet 16-01-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 21-01-2014
3. behandlet, vedtaget 23-01-2014
Ministerområde:
Miljøministeriet
Resumé:
Loven gør det obligatorisk at anvende en digital selvbetjeningsløsning ved indgivelse af klage til Natur- og Miljøklagenævnet og til efterfølgende kommunikation om klagesagen. I enkelte tilfælde kan klager, der ikke er indgivet via den digitale løsning, fortsat behandles, hvis særlige forhold hos klager gør sig gældende. Særlige forhold hos klager kan f.eks. være manglende digitale kompetencer, handicap og lign.

Loven er led i realiseringen af regeringens målsætning om, at kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015, og er en del af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 fra august 2011, »Den digitale vej til fremtidens velfærd«.
Afstemning:
Vedtaget 93 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 13 stemmer imod forslaget (DF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0