L 97 Forslag til lov om ændring af integrationsloven.
(Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.).
Af: Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 11-12-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 19-12-2013
Betænkning afgivet 04-02-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-02-2014
3. behandlet, vedtaget 20-02-2014
Ministerområde:
Social-, børne- og integrationsministeriet
Resumé:
Loven har til formål at ændre sammensætningen af Rådet for Etniske Minoriteter, som har til opgave at rådgive social-, børne- og integrationsministeren om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere. Der lægges således op til, at alle kommuner skal kunne udpege et medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, hvorfra der vælges fem medlemmer til rådet.

Derudover medfører loven, at de fire største kommuner får mulighed for at opnå en fast plads i rådet. Endelig indeholder loven en bestemmelse om, at social-, børne- og integrationsministeren udpeger 5 medlemmer til rådet.
Afstemning:
Vedtaget 100 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 13 stemmer imod forslaget (DF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget