L 93 Forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred.
(Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.).
Af: Fødevareminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-12-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 23-01-2014
Betænkning afgivet 26-03-2014
Tilføjelse til betænkning 14-05-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-05-2014
3. behandlet, vedtaget 11-06-2014
Ministerområde:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Resumé:
For at skabe klarhed over, hvilke regler der gælder for hunde, er reglerne i mark- og vejfredsloven om hunde flyttet til hundeloven. Med loven fjernes muligheden for at nedskyde eller på anden måde aflive andres hunde, katte og tamkaniner, når dyrets ejer er advaret om det.

Desuden er muligheden for, at den, der tager et strejfende dyr til sig, kan kræve, at dyrets ejer skal betale et beløb for at få udleveret dyret, fjernet. Loven betyder endvidere, at ejeren af et omstrejfende husdyr, der er til væsentlig gene, kan straffes med bøde, alene fordi dyret er til væsentlig gene.

Afstemning:
Vedtaget 74 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL, KF) 34 stemmer imod forslaget (V, LA, Mai Mercado (KF)) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget
Sambehandlet med: