L 92 Forslag til lov om ændring af lov om hunde.
(Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.).
Af: Fødevareminister Karen Hækkerup (S)
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-12-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 23-01-2014
Betænkning afgivet 26-03-2014
Tilføjelse til betænkning 14-05-2014
2. behandlet/henvist til udvalg 20-05-2014
Tillægsbetænkning afgivet 28-05-2014
3. behandlet, vedtaget 11-06-2014
Ministerområde:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Resumé:
Loven præciserer reglerne om aflivning af hunde, der har skambidt mennesker eller andre hunde. Formålet med præciseringerne er at tydeliggøre grundlaget for administrationen af bestemmelsen og indføre mulighed for at få foretaget en undersøgelse af en hundesagkyndig i sager om skambid.

Det fremgår af forarbejderne til ændringen af hundeloven i 2010, at der efter en 3-årig periode skulle foretages en evaluering af forbuddet mod visse hunderacer, herunder om der ville være behov for justeringer på baggrund af de praktiske erfaringer med ordningen. Fødevareministeriet finder samlet set ikke anledning til at foreslå ændringer i forbuddet mod 13 hunderacer og krydsninger, hvori disse racer indgår. Loven skal ses som et udtryk for den foretagne evaluering.

Loven indeholder desuden en række ændringer som følge af lov om ændring af mark- og vejfredsloven, hvoraf det fremgår, at hunde ikke længere skal være omfattet af mark- og vejfredsloven, hvilket betyder, at reglerne om bl.a. politiets og privatpersoners muligheder for at indfange strejfende hunde overføres til hundeloven.
Afstemning:
Vedtaget 103 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 5 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget
Sambehandlet med: