L 90 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om indretning m.v. af visse produkter.
(Obligatorisk digital kommunikation).
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-12-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 14-01-2014
Betænkning afgivet 26-02-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 11-03-2014
3. behandlet, vedtaget 13-03-2014
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Med loven indføres hjemmel til at stille krav om, at skriftlig kommunikation mellem Arbejdstilsynet og virksomheder samt andre, som har pligter efter arbejdsmiljøloven og lov om indretning m.v. af visse produkter, skal foregå digitalt. Beskæftigelsesministeren kan ved bekendtgørelse fastsætte nærmere regler for obligatorisk digital kommunikation.
Afstemning:
Vedtaget 98 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG) 8 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget