L 81 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven, ligningsloven og aktieavancebeskatningsloven.
(Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer).
Af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-11-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 23-01-2014
Betænkning afgivet 27-02-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-03-2014
3. behandlet, vedtaget 25-03-2014
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven går ud på at lukke et hul i skattelovgivningen og derved hindre omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med omstruktureringer af selskaber. Med loven sikres det, at skattepligtige udbytter, der udbetales til aktionærerne i forbindelse med fusioner, spaltninger og aktieombytninger, ikke konverteres til skattefrie kontante udligningssummer. Loven indeholder værnsregler, som skal sikre imod utilsigtede provenutab.

Loven træder i kraft den 1. april 2014, men for at forhindre spekulation, der kan modvirke formålet med lovændringen, har loven virkning allerede fra dagen for lovforslagets fremsættelse.
Afstemning:
Vedtaget 106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG) 5 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget