L 81 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven, ligningsloven og aktieavancebeskatningsloven.
(Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer).
Af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-11-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 23-01-2014
Betænkning afgivet 27-02-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-03-2014
3. behandlet, vedtaget 25-03-2014
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven går ud på at lukke et hul i skattelovgivningen og derved hindre omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med omstruktureringer af selskaber. Med loven sikres det, at skattepligtige udbytter, der udbetales til aktionærerne i forbindelse med fusioner, spaltninger og aktieombytninger, ikke konverteres til skattefrie kontante udligningssummer. Loven indeholder værnsregler, som skal sikre imod utilsigtede provenutab.

Loven træder i kraft den 1. april 2014, men for at forhindre spekulation, der kan modvirke formålet med lovændringen, har loven virkning allerede fra dagen for lovforslagets fremsættelse.
Afstemning:
Vedtaget 106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG) 5 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0