L 59 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven.
(Styrkelse af sundhedsaftaler samt regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder m.v.).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 31-10-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 07-11-2013
Betænkning afgivet 28-11-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 05-12-2013
3. behandlet, vedtaget 12-12-2013
Ministerområde:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Resumé:
Loven har til formål at følge op på aftalen om rammer for justering af kommunalreformen mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative fra den 26. juni 2013.

Loven skal styrke det sammenhængende sundhedsvæsen. Det skal bl.a. ske, ved at der fremover skal udarbejdes én sundhedsaftale i hver region – dvs. i alt fem sundhedsaftaler - i stedet for 98 som i dag. Sundhedsaftalerne skal tage afsæt i konkrete målsætninger, som aftales mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, og der skal fastsættes nye obligatoriske indsatsområder.

Loven giver desuden regionsrådene adgang til at deltage i selskaber m.v.
Afstemning:
Vedtaget 113 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget