L 21 Forslag til lov om folkehøjskoler.
Af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)
Udvalg: Kulturudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-10-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 08-10-2013
Betænkning afgivet 04-12-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2013
3. behandlet, vedtaget 20-12-2013
Ministerområde:
Kulturministeriet
Resumé:
Loven udskiller reguleringen af folkehøjskoler fra reguleringen af efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, så højskoleområdet reguleres selvstændigt. I vidt omfang er loven en videreførelse af den gældende lovgivning.

Det foreslås, at folkehøjskoler i begrænset omfang kan anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark, og at de kan leje bygninger og arealer i op til 10 år. Som hovedregel fastholdes den eksisterende bestemmelse om, at halvdelen af den enkelte elevs undervisning skal være af bred almen karakter, men det foreslås, at kravet lempes for elever med særlig mange undervisningstimer. Herudover foreslås forskellige administrative ændringer af taxametersystemet.

Afstemning:
Vedtaget 94 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget 13 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF)